Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM siūlomi pakeitimai blogins pareigūnų ekonominę padėtį
2024-04-02

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) pateikė pastabas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtiems ministro įsakymams, kuriais siekiama keisti butpinigių pareigūnams skyrimo ir pareigūnų kelionių išlaidų kompensavimo tvarkas.

 

VRM siūlo, jog prieš priimant sprendimus dėl butpinigių pareigūnams skyrimo, gali būti atliekamas butpinigių skyrimo teisėtumo vertinimas, kurį, pavedus įstaigos vadovui, atliktų už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas padalinys. 

 

NPPSS atstovų nuomone, tokia tvarka prieštarauja šalies teisės aktams, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

 

„Projekte kalbama, jog už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas padalinys, atlikdamas butpinigių skyrimo teisėtumo vertinimą, turi teisę duoti privalomus nurodymus pareigūnui užpildyti nustatytos formos klausimyną bei teisę atlikti prevencinius patikrinimus, kurie padėtų nustatyti ar pareigūnas gyvena jo nuomojamoje patalpoje tarnybos vietovėje. Akivaizdu, kad tokie įsakymo teiginiai prieštarauja Konstitucijos 22 straipsniui, teigiančiam, kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. Šiuo atveju inicijuojami pakeitimai yra akivaizdus Konstitucijos pažeidimas“, – teigia NPPSS pirmininkas Saulius Džiautas.

 

VRM taip pat siekia atnaujinti tvarką dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų važiavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo. Visgi, NPPSS neramina tai, kad atnaujinta tvarka blogina šiuo metu kelionpinigius gaunančių pareigūnų ekonominę padėtį. 

 

„Visų pirma, VRM nesilaiko prieš 2 metus duoto pažado pakelti 1 kelionės kilometro įkainį. Mes ministerijai priminėme šį pažadą ir siūlome nustatyti 11 centų už kilometrą įkainį. Be to, mes nepritariame norui įtvirtinti didesnį kompensuojamos kelionės atstumą. Jei anksčiau jis buvo 3 kilometrai, tai dabar ministerija siekia jį padidinti iki 10 kilometrų“, – kalba S. Džiautas.

 

---

 

DELFI nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?