Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
V. Banel: didžiausi policijos darbai dar priešaky
2016-02-19

Visuomenės pasitikėjimas policija – didžiausias per visą Lietuvos  nepriklausomybės laikotarpį, pradėti struktūriniai pokyčiai, atlyginimai kyla, lėšos taupomos viduje. Tačiau turime suprasti, kad tai anaiptol ne pabaiga, o didžiausi darbai dar priešaky.

Visų pirma, Vidaus tarnybos statutas, kuris įsigaliojo nuo šių metų sausio 1 dienos, yra tik priemonė didinti pajamas. Pareigūnų tarpe dažnai pasigirsta priekaištų pradėtiems pokyčiams, kalbų, kad po Statuto situacija nepagerėjo. Policijos vadovybė turi aiškiai suprasti ir tinkamai, be spekuliacijų iškomunikuoti tai, kas vyksta policijoje ir kitose įstaigose, kokiais etapais bus vykdomos pertvarkos, kas ir kaip keisis, kaip bus vykdomas priimtų sprendimų vykdymas ir kontrolė. 

Neatmetama situacija, kad pareigūnai buvo klaidinami dėl „Programos 1000” starto. Jiems galimai neteisingai suteiktos tuščios viltys, kad jau nuo 2016 m. sausio 1 d. pradedantis pareigūnas uždirbs 1000 eurų. Atlygiai po truputį kyla ir tai yra mūsų tikslas, kuriam pasiekti prireiks nuoseklių kelerių darbo metų. 

Pasigirsta ir tokių gandų, kad bus drastiškai mažinamas pareigūnų skaičius, o tai kelia sumaištį pareigūnų tarpe. Policijos administracija turi aiškiai suprasti, kad neįgyvendinus esminių pokyčių ir esant tokiai geopolitinei situacija Lietuva negali sau leisti prabangos atleisti šimtų ar tūkstančių pareigūnų. Negalima prisidenginėti atleidžiamais pareigūnais ar nuolatiniu jų nekomplektavimu.

Visi pokyčiai turi būti įgyvendinami palaipsniui, be drastiškų priemonių. Jei norime lygiuotis į kitas valstybes, turime žiūrėti, kokiu keliu jos eina. Šiandienos grėsmių akivaizdoje Europos šalys ne mažina, o didina policininkų skaičių.

Dar daugiau, policijos vadovams trūksta darbo su politikais patirties. Vadovybė deklaruoja, kad pokyčiams reikalingus pinigus galima rasti sistemos viduje. Pareigūnų diržai buvo suveržti tiek per krizę, tiek po jos, būtų naivu manyti, kad galima juos veržtis iki begalybės. Taupymas privalo eiti kartu su didesniu policijos finansavimu.

Skaudūs įvykiai, kurių metu buvo nutrauktos pareigūnų gyvybės, parodė policininkų aprūpinimo ir mokymų spragas. Būtina analizuoti kiekvieną atvejį ir užtikrinti, kad tai nepasikartotų. Tiek blogai, tiek gerai pasibaigę įvykiai ypatingai nagrinėjami Norvegijoje.

Pareigūnų pajamų didinimas, mokymai, aprūpinimas, sauga ir sveikata, kolektyvinių sutarčių įgyvendinimas privalo tapti prioritetu tiek policijos vadovams, tiek politikams. Policijos vadovai turi tęsti bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas su pareigūnais, profesinėmis sąjungomis.

Politikai privalo padaryti namų darbus, nes Statuto priėmimas ir minimalių poreikių tenkinimas buvo tik pusiau padengtas reikiamais pinigais. Pavasario Seimo sesija puiki proga užtikrinti minimalių policijos poreikių tenkinimą, pokyčių įgyvendinimą, didinti finansavimą, užtikrinti aprūpinimą ir atlyginimų didinimą.

Pati policijos bendruomenė turi būti aktyvi, domėtis, o ne piktintis pokyčiais ir spekuliuoti. Tiek „Programa 1000“, tiek priimtos naujos tvarkos nėra galutinės, todėl privalome kartu efektyviai, skaidriai,  be dvigubų standartų siekti efektyvios policijos.

NPPSS vadovas Vladimir Banel

Daugiau informacijos apie ataskaitinį susirinkimą: http://www.policija.lt/index.php?id=37104


Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?