Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Utenos aps. VPK planuojami neskaidrūs tarnybinės veiklos vertinimai
2017-02-24

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) kreipėsi į Policijos departamentą ir Vidaus reikalų ministeriją dėl Utenos aps. VPK ir jam pavaldžių policijos komisariatų eilinių tarnybinės veiklos vertinų skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo.

 

Profesinės sąjungos žiniomis, Utenos aps. VPK vadovas nurodė pareigūnams, kurie vykdo ir teikia tiesiogiai pavaldžių pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimus, pastaruosius įvertinti tik „gerai“, nepriklausomai nuo vidaus tarnybos pareigūnų pasiekimų ir tarnybos rezultatų. Profesinės sąjungos atstovų įsitikinimu, tokia situacija iš esmės yra ydinga, prieštaraujanti teisės aktų nuostatoms bei esminiams principams ir dėl to keistina neatidėliotinai.

 

Pareigūnams, kurie su tokia situacija jau susidūrė ir nesutinka su vertinimo rezultatu, siūloma nedelsiant: kreiptis į profesinę sąjunga ir per 5 darbo dienas po vertinimo tarnybinės veiklos vertinimo komisijai per personalo tarnybą pateikti prašymą dėl veiklos vertinimo, vertinimo lape būtina nurodyti, kad nesutinkate su tiesioginio vadovo vertinimu.

 

Vidaus tarnybos statute numatyta, kad „pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – kasmet visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją, tarnybinės veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms“. Tuo tarpu pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo procedūrą ir kriterijus reglamentuoja vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklės. Taisyklėse iš esmės pakartotota ir Vidaus tarnybos statute numatyta nuostata, kad pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo metu pareigūno tinkamumas einamoms pareigoms ir kvalifikacija  vertinama pagal pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus.

 

„Kasmetinio pareigūno tarnybos vertinimo metu yra siekiama nustatyti, ar pastarais yra tinkamas einamoms pareigoms. Taip sudaromos galimybės ne tik būti įvertintam finansiškai, bet ir būti perkeltam į aukštesnes pareigas. Kertinis pareigūno tarnybinės veiklos vertinimo procedūros principas – objektyvumas ir visapusiškumas. Vertinant pareigūno tarnybinę veiklą turi būti atsižvelgiama išskirtinai į vertinamo pareigūno veiklos pasiekimus, rezultatus ir gebėjimus“, - įsitikinusi LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

 

Profesinės sąjungos nuomone, kasmetinis pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas turi būti susietas išimtinai tik su objektyviai įvertintais pareigūnų gebėjimais, pasiekimais ir darbo rezultatais, o ne su įstaigos vadovo nurodymu vertinti pareigūnų veiklą vienokiu ar kitokiu balu. Priešingu atveju, ne tik tarnybinės veiklos vertinimo procedūra praras savo esmę, bet ir bus paminti esminiai principai, kuriais grindžiama vidaus tarnyba.

 

LPPS prašo Policijos departamento ir Vidaus reikalų ministerijos užtikrinti skaidrų, objektyvų ir teisės aktus atitinkantį vidaus tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą Utenos aps. VPK, jam pavaldžiuose PK bei kitų apskričių komisariatuose.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?