Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kada bus pakelti pareigūnų atlyginimai
2017-04-13

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (LPPS) kartu su Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija kreipėsi į Policijos departamentą (PD) su prašymu pateikti informaciją dėl atlyginimų kėlimo pareigūnams tvarkos.

 

2016 metų pab. PD viešoje erdvėje paskelbė apie sprendimą nuo 2017 m. liepos 1 d. didinti policijos pareigūnų atlyginimus. Žadėta, kad pirminės grandies policijos pareigūnai gaus ne mažiau kaip 700 eurų, o vidurinės grandies policijos pareigūnai – ne mažiau kaip 850 eurų atskaičius mokesčius. Policijos pareigūnų bendruomenė vis intensyviau diskutuoja apie Policijos tarybos sprendimo įgyvendinimą.

 

LPPS pirmininkės Romos Katinienės teigimu, ypač svarbu atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai pirminės ar vidurinės grandies policininko mažas tarnybos stažas, pareiginės algos, priedų už laipsnį ir tarnybos stažą suma nesiekia 700 ar 850 eurų neatskaičius mokesčių. Be to, būtina atsižvelgti ir į tuos atvejus, kuomet pareigūnai turi mažamečių vaikų, vieni augina vaiką, globoja artimus šeimos narius ir pan.

 

Profesinių sąjungų atstovai prašo PD pateikti detalią informaciją, kokiomis konkrečiomis priemonėmis bus užtikrinama, kad pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnų darbo užmokestis būtų nemažesnis kaip 700 ir 850 eurų atskaičius mokesčius. Be to, prašoma pateikti informaciją:

 

a) koks yra lėšų poreikis padidinti pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnų darbo užmokestį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 700 ir 850 eurų atskaičius mokesčius (kartu nurodant ir poreikį socialinio draudimo įmokomoms) atsižvelgiant į šiuo metu dirbančių policijos pareigūnų skaičių;

 

b) ar pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnų darbo užmokesčio padidinimui iki 700 ir 850 eurų atskaičius mokesčius yra skirtas finansavimas; jei finansavimas nėra skirtas arba jis yra mažesnis nei lėšų poreikis, iš kokių šaltinių bus padengiamas lėšų trūkumas;

 

d) kiek policijos pareigūnų gali tikėtis atlyginimo padidėjimo (t. y., pirminės ir vidurinės grandies policijos pareigūnų skaičius atskirai, kurių darbo užmokestis 2017 m. sausio 1 dienai buvo mažesnis nei atitinkamai 700 ir 850 eurų atskaičius mokesčius);

 

e) kiek naujų policijos pareigūnų iš viso pradėjo tarnybą policijoje 2016 metais; f) koks pareiginės algos koeficientas buvo nustatytas pareigybėms, į kurias buvo priimti nauji policijos pareigūnai (nurodyti pareigybių grupę, atitinkamos pareigybių grupės pareigybių skaičių, įstaigų grupę ir nustatytą koeficientą).

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?