Pagalba
Iniciatyvų skatinimas, finansinė parama
  • Analizės, tyrimai. Atliekame situacijų, problemų analizes, teikiame rekomendacijas, užsakome ir finansuojame tyrimus.
  • Iniciatyvų skatinimas. Padedame steigti profesines sąjungas, asociacijas, klubus, skatiname individualias savanorystės iniciatyvas.
  • Finansinė parama pareigūnams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl tarnybos ypatumų, ligos, gaisro, stichinių nelaimių atvejais.
  •