Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Parama, bendruomeniškumo skatinimas

Esame bendruomenė, besirūpinanti pareigūnų darbo aplinka, savijauta, taip pat gebanti padėti tiems mūsų žmonėms, kuriems dėl vienokių ar kitokių priežasčių tokia pagalba yra reikalinga. 

 

Skatiname bendruomenines, socialinio dialogo stiprinimo iniciatyvas: padedame steigti profesines sąjungas, asociacijas, klubus, skatiname savanorystės projektus.

 

Skiriame finansinę paramą pareigūnams, kurie dėl tarnybos ypatumų, ligų, gaisro, stichinių gamtos reiškinių, atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje.

 

Visus savo narius esame apdraudę asmeniniu draudimu, padengiančiu nelaimingų atsitikimų išlaidas. Tokiu pat draudimu išskirtinėmis sąlygomis pareigūnai gali apdrausti ir savo šeimos narius. 

 

--

 

Daugiau informacijos apie NPPSS veiklą ir paslaugas rasite interneto svetainėje www.pareigunai.lt. 

 

Susisiekite su NPPSS administracija tel. 8 671 98974 arba el. paštu info@pareigunai.lt.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?