Pagalba
3200
narių
6
organizacijos
Pagalba
VST: šiuo metu vykdomas profesinės rizikos vertinimas
2018-11-06

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas ir prašė pateikti informaciją apie pareigūnų saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Pradedame straipsnių ciklą, kuriame pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi tarnybos.

 

NPPSS primena, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Aprašas iš esmės reglamentuoja kenksmingų veiksnių analizę, valdymą, stebėseną, šalinimą arba poveikio mažinimą, prevencijos priemonių įdiegimą. Susivienijimas ne kartą akcentavo, kad pareigūnų saugai ir sveikatai turėtų būti teikiamas prioritetinis dėmesys.

 

Jei manote, kad tarnyba nesiima visų įmanomų priemonių užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą bei įgyvendinti priimtą aprašą, NPPSS ragina pareigūnus nedelsiant kreiptis į atsakingus tarnyboje asmenis, saugos ir sveikatos komitetus arba profesinę sąjungą.

 

Patvirtinti svarbūs dokumentai

 

Viešojo saugumo tarnybos (VST) atsakyme rašoma, jog, vykdant Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo nuostatas, šiuo metu yra parengtas ir patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo priemonių įgyvendinimo planas, pareigūnų vykdomos specifinės veiklos sąrašas, pareigūnų mokymo ir instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais aprašas bei kenksmingų veiksnių vertinimo metodika.

 

Imasi priemonių gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos sritis

 

VST teigia, kad, siekiant užtikrinti Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo nuostatų vykdymą, buvo atestuotas naujas saugos ir sveikatos specialistas, vykdomi nuolatiniai stebėjimai darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, vyksta periodiniai pareigūnų instruktavimai darbo vietoje. VST pareigūnų saugos ir sveikatos komitetas nuolat nagrinėja siūlymus dėl pareigūnų saugos ir sveikatos gerinimo.

 

„Šiuo metu VST vykdomas profesinės rizikos vertinimas, atliekamas UAB„Verslo pagreitis”, kurio tikslas - identifikuoti pavojus, rizikos veiksnius, galimus sužalojimo ar pakenkimo sveikatai sunkumą ir žalos tikimybę. Atsižvelgiant į taikomas apsaugos priemones, bus nustatytas rizikos dydis bei priimtas sprendimas dėl prevencinių priemonių taikymo ir rizikos priimtinumo”,- rašoma VST vado Ričardo Pociaus pasirašytame rašte.

 

Anksčiau rašėme:

 

VSAT: dedame maksimalias pastangas užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?