Pagalba
3200
narių
6
organizacijos
Pagalba
VSAT su profąjungomis tarėsi dėl pareigūnų darbo sąlygų ir apmokėjimo
2018-06-08

Gegužės pabaigoje vyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) valdymo komiteto, į kurį įtraukti ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) atstovai, posėdis. Komitetas sprendė pareigybių nustatymo, darbo poilsio dienomis, suminės darbo laiko apskaitos ir kitus svarbius klausimus.

 

Siekiama suvienodinti pareigybių aprašymus

 

Komiteto nariams buvo pristatytas pirminės grandies pareigūnų tipinių pareigybių aprašymų projektas. Anot VSAT, vykstantys reorganizavimo procesai išryškino poreikį suvienodinti pareigybių aprašymuose numatytus reikalavimus. Skirtingų rinktinių to paties lygmens, tas pačias funkcijas vykdančių pareigūnų pareigybių aprašymuose numatyti kvalifikaciniai reikalavimai neretai skiriasi, todėl siekiama juos suvienodinti.

 

Pagrindiniai pasikeitimai, susiję su kalbų mokėjimo reikalavimais, anot VSAT, jau yra priimti, o jų taikymas prasidės numatytu laiku. VSAT Personalo valdybos Valdymo skyriaus vedėjos Dovilės Petniūnienės teigimu, esminis pakeitimas tipinių jaunesniojo specialisto ir vyresniojo pasieniečio pareigybių aprašymų projektuose – nustatomas reikalavimas turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. Šias pareigas einantiems ir šiuo metu tokios teisės neturintiems pareigūnams siūloma nustatyti 1 m. terminą tokiai teisei įgyti, to nepadarius, pastarieji turės būti perkelti tęsti tarnybą į pasieniečio pareigas.

 

Šiems siūlymams komiteto nariai pritarė, pareigybių patvirtinimo procedūros bus tęsiamos.

 

Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis keičiamas nebus

 

Susitikimo metu kalbėta apie tai, kad kai kuriuose padaliniuose pasitaiko nesutarimų dėl darbo ne pagal patvirtintą grafiką. Sutarta, kad VSAT paruoš padaliniams raštą su priminimu, kaip turi būti skaičiuojamos ir apmokamos darbo valandos poilsio dieną.

 

Kartu buvo aptartas siūlymas mažinti darbo laiko apskaitos laikotarpį nuo trijų iki vieno mėnesio. Nutarta nesiūlyti VSAT vadui keisti suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio, t.y. palikti šiuo metu galiojančius tris mėnesius.

 

Be to, buvo pristatyta VSAT I ketvirčio finansinė padėtis. Iš ataskaitos matyti, kad VSAT turėjo daugiau išlaidų nei buvo numatyta, todėl nuspręsta liepos mėn. analizuoti pusmečio padėtį ir, esant reikalui, priimti atitinkamus sprendimus.

 

Sutarta riboti prieigą prie pareigūnų tarnybos vaizdo ir garso įrašų

 

LPPPS tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas išreiškė susirūpinimą dėl gaunamų pareigūnų nusiskundimų. Pasieniečiai teigia, kad tarnybinėse transporto priemonėse jie visą tarnybos laiką yra filmuojami ir tai sukelia diskomfortą. VSAT Imuniteto valdybos atstovas informavo, kad tiek asmeninių, tiek automobilinių registratorių naudojimo tvarkos yra suderintos su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir šiuo metu šių prietaisų naudojimas yra teisėtas. Profesinės sąjungos atstovai jau anksčiau yra išsakę savo nuogąstavimus dėl nufilmuotų duomenų peržiūros galimybių.

 

Posėdžio metu nutarta siūlyti kompetentingiems VSAT padaliniams papildomai išanalizuoti esamą situaciją ir, prireikus, atlikti reikiamas teisines ir juridines korekcijas tam, kad prieiga prie registratoriais sukauptos informacijos saugyklų būtų apribota, o prisijungimų atsekamumas būtų fiksuojamas.

 

Susitikimo metu profesinių sąjungų atstovai buvo supažindinti su numatomu VSAT Specialiųjų užduočių ir Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybų pertvarkymu, nustatytų saugos ir sveikatos priemonių įvykdymo stadijomis ir planuojamais darbais. Be to, sutarta sudaryti naują VSAT derybų grupę dėl naujos VSAT šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir jau III šių metų ketvirtyje pradėti derybas.

 

Su protokolu susipažinti galite čia.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?