Pagalba
1900
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM Medicinos centras: vykdome prevencines programas, teikiame konsultacijas
2018-11-15

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas ir prašė pateikti informaciją apie pareigūnų saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Pradedame straipsnių ciklą, kuriame pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi tarnybos.

 

NPPSS primena, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Aprašas iš esmės reglamentuoja kenksmingų veiksnių analizę, valdymą, stebėseną, šalinimą arba poveikio mažinimą, prevencijos priemonių įdiegimą. Susivienijmas ne kartą akcentavo, kad pareigūnų saugai ir sveikatai turėtų būti teikiamas prioritetinis dėmesys.

 

Jei manote, kad tarnyba nesiima visų įmanomų priemonių užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą bei įgyvendinti priimtą aprašą, NPPSS ragina pareigūnus nedelsiant kreiptis į atsakingus tarnyboje asmenis, saugos ir sveikatos komitetus arba profesinę sąjungą.

 

VRM Medicinos centras: nuolat teikiame konsultacijas

 

Anot Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Medicinos centro, pareigūnams teikiamos prevencinės medicinos pagalbos paslaugos. Įstaigos Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriuje šeimos gydytojai vykdo ankstyvosios intervencijos ir prevencijos programas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Medicinos centre vykdomos penkios prevencinės programos, kai atitinkamo amžiaus ir rizikos grupių pacientai informuojami ir kviečiami atlikti tyrimus ir pasitikrinti.

 

Medicinos centro atsakyme rašoma, kad šiuo metu centre profesinės sveikatos specialistas nepaskirtas. Be to, per  pastaruosius metus buvo vykdomas Medicinos centro veiklos (lėšų panaudojimo bei administracinės struktūros optimalumo ir jos pokyčių pagrįstumo) auditas. Atlikus valstybės biudžeto lėšų vidaus auditą buvo vengta įdarbinti naujus specialistus.

 

Anot VRM Medicinos centro, bendros konsultacijos pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimo tobulinimo, jų darbo sąlygų, saugos ir sveikatos klausimais – nuolatos teikiamos.  Be to, Medicinos centras VRM pateikė rekomendacijas bei pasiūlymus, kuriuose nurodė rezultatus, atlikus pareigūnų privalomus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus. Nustatyta, kad dažniausiai pasitaikantys susirgimai susiję su endokrininėmis, mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis (33proc.), jungiamojo audinio, skeleto ir raumenų sistemos ligomis (27proc.), akies ir jos priedinių organų ligomis (11proc.) bei pirmine arterine hipertenzija (9proc.).

 

Atsakyme rašoma, kad, įvertinus 2015 – 2017 m. Medicinos centro veiklos rezultatus, galima daryti išvadą, jog gydymo įstaigoje teikiamas ypatingas dėmesys pareigūnų ir buvusių pareigūnų ligų profilaktikai bei ligų sukeltų padarinių šalinimui. Suteiktos informacijos pareigūnams profilaktikos klausimais skaičius išaugo 36 proc., atliktų profilaktinių patikrinimų skaičius padidėjo 68 proc., imunizuotų pareigūnų skaičius išaugo 74 proc., pareigūnams ir buvusiems pareigūnams suteiktų stacionarinės reabilitacijos paslaugų skaičius išaugo 4 proc. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičius šoktelėjo iki 150 proc. Taip pat per pastaruosius metus Medicinos centre registruotų informacinių paslaugų ligų profilaktikos klausimais daugėjo.

 

Anksčiau rašėme:

 

VAD: siekiame išvengti nelaimingų atsitikimų

 

VST: šiuo metu vykdomas profesinės rizikos vertinimas

 

VSAT: dedame maksimalias pastangas užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?