Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM išaiškinimas dėl mokymosi atostogų ir apmokėjimo sutarčių
2020-04-14

Vidaus reikalų ministerija, sulaukusi profesinės sąjungos užklausos, parengė ir pateikė vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 163 punkto  nuostatų taikymo išaiškinimą. Šis punktas reglamentuoja ar su pareigūnais, kurie jau yra įgiję teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, tačiau tęsia savo tarnybą ir savo pačių iniciatyva studijuoja pagal formaliojo švietimo programą, gali būti sudaroma Mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo sutartis.

 

Ministerijos išaiškinime konstatuojama, kad su pareigūnais, kuriems iki teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko mažiau kaip 5 metai, įskaitant pareigūnus, kurie jau yra įgiję teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, gali būti sudarytos Mokymosi atostogų suteikimo ir apmokėjimo sutartys laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

Tokį išaiškinimą ministerija pateikė po to, kai į ją, atstovaudama savo nario interesams, kreipėsi Viešojo saugumo pareigūnų profesinė sąjunga. 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?