Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patenkino pasieniečio skundą
2022-07-18

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) priėmė sprendimą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūno šių metų vasario 22 d. pateikto skundo. Priimtas sprendimas yra palankus skundą teikusiam pareigūnui.

 

Parengti skundą pareigūnui padėjo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) teisininkų komanda.

 

Vadovaujantis VSAT vado patvirtinta tvarka, tarnybiniuose automobiliuose turi būti nuolat įjungti vaizdo ir garso registratoriai. Be to, vykdant VSAT kovos su korupcija 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planą, ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi būti atliekama vaizdo ir garso įrašų peržiūra. VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos vadas praėjusių metų spalio mėn. peržiūrėjo užkardos tarnybinių automobilių vaizdo registratorių įrašus ir nustatė, kad pareigūnas ir LPPPS narys, būdamas sargybos vyresniuoju, dvi tarnybos dienas buvo išjungęs automobilinio registratoriaus garso įrašymą. Dėl to pareigūno atžvilgiu buvo inicijuotas tarnybinis patikrinimas bei paskirta tarnybinė nuobauda.

 

Visgi VSAT pareigūnas su minėtu sprendimu nesutiko, todėl ir buvo parengtas skundas VDAI. Pareiškėjo nuomone, pareigūnams nestabdant kitų transporto priemonių ir neturint kontakto su kitais asmenimis, nuolatinis stebėjimas bei klausimasis yra perteklinis. Skunde jis aiškino, kad vykdydamas tarnybą automobilyje išjungė jame esančio registratoriaus garso įrašymo funkciją, mat jo ir tarnybos kolegos pokalbiai buvo asmeniniai. Visą tarnybos laiką įrašant tokius pokalbius, vėliau juos, neturint jokio pagrindo ar rimtos priežasties, galėtų perklausyti pasienio užkardos vadovybė, taip pat ir kitų VSAT padalinių atstovai, o tai pažeistų pareigūnų teisę į privatumą.

 

VDAI, išnagrinėjusi skundą ir VSAT pateiktą informaciją, pareigūno skundą pripažino pagrįstu. 

 

Inspekcija nurodė VSAT atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą dėl automobiliniais registratoriais fiksuojamų pareigūnų garso duomenų tvarkymo ir apie jį raštu informuoti VDAI. Be to, poveikio duomenų apsaugai vertinimo metu turi būti konkretizuoti automobiliniais registratoriais fiksuojamų pareigūnų garso duomenų tvarkymo tikslai, šiuos tikslus vėliau detalizuojant ir vidiniuose teisės aktuose. VSAT įpareigotas patikslinti tarnybos asmens duomenų tvarkymo aprašą, aiškiai nurodant VSAT pareigūnų atžvilgiu taikomas stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje priemones. Galiausiai inspekcija nustatė laikiną duomenų tvarkymo apribojimą: iki kol bus atliktas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, automobiliniais registratoriais gali būti daromi garso įrašai, tik kiek tai susiję su tarnybinėse transporto priemonėse esančiais kitais asmenimis: sulaikytais, įtariamais padarius teisės pažeidimus asmenimis (ne pareigūnais).

 

VSAT buvo pareikštas papeikimas už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimą (dėl stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje priemonių VSAT asmens duomenų tvarkymo apraše reglamentavimo).

 

Reaguojant į šį sprendimą, VSAT pavedė užtikrinti, kad tarnybos pareigūnai, vykdydami pasienio sargybos tarnybines užduotis, tarnybinėse transporto priemonėse įrengtos mobilios vaizdo ir (ar garso) įrašymo įrangos, fiksuojančios tarnybinės transporto priemonės vidų, garso įrašymo funkciją įjungtų tik tuo metu, kai į tarnybinę transporto priemonę yra įsodinamas ar įsėda kitas asmuo.

 

Šis VDAI sprendimas per mėnesį nuo jo įteikimo dienos dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

---

 

Andriaus Ufarto / Fotobanko nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?