Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD: siekiame išvengti nelaimingų atsitikimų
2018-11-08

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas ir prašė pateikti informaciją apie pareigūnų saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Pradedame straipsnių ciklą, kuriame pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi tarnybos.

 

NPPSS primena, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Aprašas iš esmės reglamentuoja kenksmingų veiksnių analizę, valdymą, stebėseną, šalinimą arba poveikio mažinimą, prevencijos priemonių įdiegimą. Susivienijimas ne kartą akcentavo, kad pareigūnų saugai ir sveikatai turėtų būti teikiamas prioritetinis dėmesys.

 

Jei manote, kad tarnyba nesiima visų įmanomų priemonių užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą bei įgyvendinti priimtą aprašą, NPPSS ragina pareigūnus nedelsiant kreiptis į atsakingus tarnyboje asmenis, saugos ir sveikatos komitetus arba profesinę sąjungą.

 

VAD: priimtos tvarkos, nustatyta metodika, darbo priemonėmis aprūpinami pareigūnai

 

Anot Vadovybės apsaugos departamento, yra patvirtinti kenksmingųjų veiksnių valdymo planai, identifikuota ir apibrėžta pareigūnų vykdoma specifinė veikla, nustatyta pareigūnų, taip pat ir pareigūnų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo ir instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka, nustatyta kenksmingųjų veiksnių vertinimo metodika. Be to, nustatytos priemonės, kad kenksmingų veiksnių poveikis pareigūnams sumažėtų, nurodytos kokios buvo įdiegtos ar planuojamos diegti prevencinės priemonės, kad pareigūnai būtų apsaugoti nuo kenksmingųjų veiksnių arba jie būtų kiek įmanoma sumažinti.

 

Pareigūnai (vykdantys asmenų apsaugos funkcijas) aprūpinti moderniomis slapto dėvėjimo neperšaunamomis liemenėmis, kiti pareigūnai aprūpinti taktinėmis neperšaunamomis liemenėmis, įsigytos (prevencijai) dujokaukės, filtruojanti traukos spinta cheminių medžiagų patikrai, į VAD vykdomų mokymų programas įtraukti pavojingų situacijų (galinčių atsirasti vykdant tiesiogines funkcijas) sprendimų būdai bei darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai, vykdomi įvairūs darbuotojų mokymai (streso valdymo, gaisrinės saugos ir kt.).

 

Departamente įkurtas Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, apmokyti jų nariai. Šiuo metu įstaigoje yra 1 darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, taip pat yra sudaryta sutartis su įmone, teikiančia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

 

Anot VAD, per paskutinius keletą metų vykdant tiesiogines funkcijas nenukentėjo nei vienas pareigūnas, nelaimingų atsitikimų tarnyboje įvyko tik rengiant kovinės savigynos, taktines bei fizinio parengimo pratybas ir atsiskaitymus. Departamente veikiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas šių metų gegužę vykusio posėdžio metu vertino 2015-2017 m. VAD darbuotojų nelaimingų atsitikimų statistiką ir priežastis. Departamentas teigia, kad šiuo metu aktyviai dirbama vertinant bei įdiegiant priemones šiems nelaimingiems atsitikimams išvengti.

 

Anksčiau rašėme:

 

VST: šiuo metu vykdomas profesinės rizikos vertinimas

 

VSAT: dedame maksimalias pastangas užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?