Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD administracijos viražai: siekiama pareigūnams nepalankių sprendimų
2018-05-29

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VA ITĮPS) kreipėsi į Vadovybės apsaugos departamento (VAD) direktorių generolą Rymantą Mockevičių dėl VAD individualių ginčų komisijos narių sudėties.

 

Keli VAD pareigūnai dar 2017 m. vasario mėn. kreipėsi į teismą su skundais dėl netinkamos darbo laiko apskaitos ir apmokėjimo už darbą. Nuo to momento, anot VA ITĮPS atstovų, pareigūnai darbdavio požiūriu yra laikomi nelojaliais tarnybai. Profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad teisė kreiptis į teismą yra konstitucinė kiekvieno piliečio teisė, o šios teisės ribojimas – griežtas konstitucinių teisių pažeidimas.

 

„Nepaisant to, kad minėti pareigūnai yra pasiekę tokių pačių rezultatų kaip ir kiti pamainoje tarnybą vykdantys pareigūnai, kurie buvo vertinami labai gerai, jų tarnybinė veikla įvertinta tik gerai. Pareigūnai su mūsų teisininkų pagalba kreipėsi į individualių ginčų komisiją su prašymu panaikinti VAD pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos išvadas. Administracijos viražai čia ir toliau tęsėsi. Vertinimo komisijos pirmininkas, įvertinęs pareigūnų tarnybinę veiklą, siekė dalyvauti to paties ginčo nagrinėjime individualių tarnybinių ginčų komisijoje”, - situaciją komentuoja VA ITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

 

Ginčų komisijos sudėtyje posėdžio pradžioje buvo Pareigūnų Vertinimo komisijos pirmininkas Kęstutis Blužas. Pastarasis buvo nušalintas tik posėdžiui prasidėjus ir ginčo šaliai pateikus prašymą žodžiu. Profesinės sąjungos nuomone, K. Blužas turėjo iš karto pats nusišalinti nuo ginčo nagrinėjimo ir tikėtina, kad to nebūtų padaręs, jeigu pareiškėjas nebūtų teikęs siūlymo dėl nušalinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad Ginčų komisijos pirmininkui Vyčiui Belkevičiui pareiškus, kad K. Blužas nušalinamas, pirmininkas pažymėjo, jog ateityje šiuo pagrindu neketina tenkinti šalių prašymo nušalinti Ginčų komisijos narius. Jo nuomone, Vertinimo komisijos pirmininkas veikė ne asmeniškai o įstaigos lygmeniu. Tokie veiksmai vertintini kaip siekis neobjektyviai išnagrinėti pareigūnų prašymus.

 

VA ITĮPS pabrėžia, kad „Vidaus reikalų įstaigos individualių tarnybinių ginčų komisijos paskirtis – objektyviai ir greitai išspręsti kilusį individualų tarnybinį ginčą, esant galimybei – sutaikinti abi šalis, taip prisidedant prie pareigūnų teisių gynimo, taip pat siekiant taupyti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, pareigūnų pasitenkinimą darbu, taip pat formuoti pasitikėjimu ir pagarba grįstą kultūrą“, ir prašo VAD direktoriaus užtikrinti, kad panašios situacijos nepasikartotų, bei garantuoti objektyvių tarnybinių ginčų nagrinėjimų tvarką.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?