Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Už vilkinimą suteikiant laipsnius – reikalavimas atlyginti žalą
2017-03-14

Lietuvos policijos profesinė sąjunga (Profesinė sąjunga), pasitvirtinus narių skundams, dėl piktnaudžiavimo teise suteikti pareigūnams aukštesnį policijos laipsnį Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate (Telšių aps. VPK), kreipėsi į Policijos generalinį komisarą ir vidaus reikalų ministeriją.

 

Profesinė sąjunga mano, kad pažeidimus, suteikiant laipsnius, galėjo lemti policijos reformos metu įvykę organizaciniai pokyčiai, kai, centralizuojant personalo tarnybą, dalis šio padalinio funkcijų buvo perkeltos pareigūnų tiesioginiams vadovams.

 

Primename, kad dėl ydingos laipsnių suteikimo praktikos Telšių aps. VPK atliko tarnybinį patikrinimą ir nustatė pažeidimus. Po šio patikrinimo, dešimčiai Telšių aps.VPK pareigūnų aukštesni laipsniai pagaliau suteikti, o šio komisariato struktūrinių padalinių vadovams taikytos drausminio poveikio priemonės. Tačiau žalos atlyginimo klausimas pareigūnams liko neišnagrinėtas.

 

Telšių aps. VPK nuomone, nei Vidaus tarnybos statutas, nei Taisyklės nenumato aukštesnio laipsnio suteikimo termino, todėl ir žalos nėra. Profesinė sąjunga mano kitaip.

 

Anot Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės Romos Katinienės, Taisyklėse labai aiškiai reglamentuoti privalomi veiksmai aukštesnio laipsnio suteikimui ir terminai, per kuriuos tokie veiksmai turi būti atlikti.

 

„Taisyklių nuostatų analizė rodo, jog maksimalus terminas, per kurį pareigūnui turėtų būti  suteiktas aukštesnis laipsnis - 35 darbo dienos. Todėl pareigūnams, kuriems per 35 darbo dienas jis nesuteikiamas, atsiranda teisė į žalos atlyginimą, nes atimama teisė į didesnį darbo užmokestį,“ – sakė R.Katinienė.

 

Profesinė sąjunga, nagrinėdama laipsnių suteikimą Telšių aps.VPK, atkreipė dėmesį į atvejį, kai dėl procedūros vilkinimo, vienas Telšių aps. VPK pareigūnas, laiku negavęs aukštesnio laipsnio, vėliau, pradėjus jo atžvilgiu tarnybinį patikrinimą ir po kelių mėnesių paskyrus tarnybinę nuobaudą, tokią teisę kuriam laikui prarado. Profesinės sąjungos nuomone, minėtu atveju, per terminą, per kurį turėjo būti laiku paskirtas aukštesnis laipsnis, pareigūnas galiojančių tarnybinių nuobaudų neturėjo, o tai reiškia, kad nebuvo jokių objektyvių priežasčių laiku nesuteikti jam aukštesnio laipsnio.

 

Profesinė sąjunga paprašė Lietuvos policijos departamento įvertinti atliktą tarnybinį patikrinimą, išsiaiškinti ar nustatyti visi asmenys, neatlikę privalomų veiksmų aukštesnio laipsnio suteikimo procese ir ar už tarnybos pareigų neatlikimą taikytos pakankamos poveikio priemonės struktūrinių padalinių vadovams.

 

Profesinės sąjungos nuomone, pareigūnams, kuriems, nebuvo laiku suteikti laipsniai, privalo būti atlyginta turtinė žala. Pareiga tai padaryti kyla Telšių aps. VPK. Dėl įstaigos atlygintos žalos  reikalavimai turėtų būti nukreipti į asmenis, dėl kurių žala ir kilo, o būtent - į struktūrinių padalinių vadovus, netinkamai atlikusius savo pareigas.

 

Profesinė sąjunga paprašė Telšių aps. VPK situacijos pavyzdžiu įvertinti, ar pareigūnų teisės gauti aukštesnį laipsnį pažeidimai nėra sąlygoti policijos reformos metu įvykusių organizacinių pokyčių. 

 

Profesinė sąjunga taip pat aiškinasi ar analogiški pažeidimai nepadaryti ir kituose apskričių policijos komisariatuose.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?