Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
UGPS nesutinka su siūlomais Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų pakeitimais
2021-07-14

Ugniagesių gelbėtojų profesinei sąjungai (UGPS) su planuojamais Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų pakeitimais. Profesinei sąjungai pateiktame pakeitimų projekte siūloma plėtoti valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus sąvoką – priskirti vyresniojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus pareigas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovui. UGPS nuomone, toks priskyrimas reglamentavimą padaro labiau komplikuotu. 

 

Šiuo metu pareigūnų pareigybių pavadinimai nustatomi Vidaus tarnybos statuto, jame yra inspektoriaus, vyresniojo inspektoriaus ir vyriausiojo inspektoriaus pareigybės. Priešgaisrinės saugos įstatymas numato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno sąvoką. Nutarimo projektu siūloma išplėtoti vyresniojo valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriaus sąvoką, priskiriant šiems inspektoriams visas numatytas priešgaisrinės priežiūros funkcijas.

 

UGPS teigimu, valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijos yra apibrėžtos Priešgaisrinės saugos įstatyme, detalizuotos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose, o konkretaus pareigūno funkcijos yra ne norminio teisės akto, o elementaraus pareigybės aprašymo dalykas. Nuostatuose įtvirtinant formuluotes, kurios susieja struktūrinį padalinį (priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą), jos vadovą su valstybės priešgaisrinės priežiūros vyresniojo inspektoriaus pareigybe, pažeidžiamas subsidiarumo principas, Vyriausybės nutarimu siekiant sureguliuoti tai, kas yra konkretaus pareigybės aprašymo reguliavimo dalykas. Be to, projektas tas pačias funkcijos priskiria keliems valstybinės priešgaisrinės priežiūros vyresniesiems inspektoriams, veikiantiems toje pačioje teritorijoje: valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos skyrių viršininkams, priešgaisrinių valdybų viršininkams ir jų pavaduotojams, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų skyrių, atliekančių valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, viršininkams ir, kaip siūloma projekte, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkams. Vargu ar toks pakeitimas pagerins padėtį sistemoje: centralizuotoje struktūroje (viename juridiniame asmenyje) siūloma nustatyti penktą vyresniojo inspektoriaus grandį. 

 

Svarbu ir tai, kad su siūlomais pakeitimais (įpareigojimais, perkeliama atsakomybe PGT viršininkams), jiems nėra suteikiama jokių papildomų įrankių, leidžiančių planuoti ar perskirstyti resursus. Šiuo metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijos organizuojamos centralizuotai (pavyzdžiui, dalyvavimas statinių priėmimo komisijose, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos, jau organizuojamas būtent taip). UGPS atstovų manymu, toks priežiūros organizavimo būdas yra efektyviausias. 

 

Pareigūnų atstovai teigia, kad ne PGT viršininko įtraukimas į procesą kaip vyresniojo inspektoriaus, o Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos funkcijų išplėtimas leistų lengviau disponuoti žmogiškaisiais ištekliais ir nukreipti juos ten, kur tuo metu labiausiai reikalinga. Tačiau, tam būtina ne keisti Nuostatus, o pakeisti pareigybių struktūrą ir pareigybių aprašymus. 

 

Siūlomu Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų pakeitimu siūloma visas valstybinės priešgaisrinės priežiūros funkcijas priskirti valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriams, taip atitraukiant nuo šių funkcijų įgyvendinimo vyriausiuosius ir vyresniuosius inspektorius.

 

Tam, kad būtų mažiau prieštaravimų ir būtų užtikrinamas teisėkūros nuoseklumas, tikslinga grįžti prie Priešgaisrinės saugos įstatyme naudojamos valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno sąvokos, skirstant valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnus į vyriausiuosius, vyresniuosius ir pareigūnus. Taip būtų išvengta sąvokų dubliavimosi, ypač kai priešgaisrinės priežiūros vyresnieji ir vyriausieji pareigūnai eina ne vyresniojo inspektoriaus ir ne vyriausiojo inspektoriaus pareigas. 

 

Be to, efektyvi valstybinės priešgaisrinės priežiūros struktūra turėtų būti supaprastinta, pavyzdžiui, valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektu paliekant vieną specializuotą centrinį padalinį (Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybą), kuris būtų atsakingas už šią veiklos sritį.

 

Ypatingą UGPS susirūpinimą kelia tai, kad Nutarimo projekte siūloma nustatyti, kad inspektorių ir vyresniųjų inspektorių sprendimai gali būti skundžiami. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu, skundžiami yra viešojo administravimo subjekto sprendimai ar neveikimas. Šiuo atveju, inspektorius neturėtų būti viešojo administravimo subjektas, kurio veiksmai galėtų būti skundžiami. 

 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose numatyta, kad valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektai yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento struktūrinis padalinys – Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai – priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Šių, valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektų sprendimai ir turėtų būti skundžiami teismui ar vyresniam pareigūnui, o aukščiau minėti struktūriniai padaliniai turėtų būti atsakingi už ginčų su suinteresuotais asmenimis vedimą.

 

Šiuo metu galiojantys tarnybos dokumentai (pareigybių aprašymai) nustato, kad valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdantys pareigūnai vykdo tarnybą jiems priskirtoje teritorijoje (paprastai tai yra konkrečios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklos teritorija). Lankstus ir tvarus žmogiškųjų išteklių paskirstymas įmanomas tik pakeitus pareigūnų teises ir pareigas apibrėžiančių dokumentų turinį, todėl siekiant ne tik formalių pakeitimų, bet realių veiklos organizavimo pokyčių, būtina įvertinti ir šias aplinkybes. 

 

UGPS pabrėžia, jog vykdant valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos organizavimo pakeitimus, būtina aiškiai apibrėžti tų pakeitimų tikslą, įvardinti kokiomis priemonėmis bus pasiektas didesnis efektyvumas ir apsispręsti dėl tų priemonių, apsispręsti dėl pertvarkų krypties – ar siekiama centralizuoti, koncentruoti funkcijas, ar priešingai – decentralizuoti, perkeliant daugiau atsakomybių (kartu ir reikiamų resursų) priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms.

 

--

 

vrm.lt nuotrauka.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?