Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
UGPS kreipėsi į departamentą dėl pareigūnų negaunamų priemokų
2020-07-03

Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga (UGPS) raštu kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (PAGD) su prašymu išspręsti problemines situacijas, kuomet pareigūnai tarnybos metu atlieka papildomas užduotis, tačiau už tai negauna Vidaus tarnybos statute numatytos priemokos.

 

„Paprasčiausias tokios situacijos pavyzdys – gaisrinio gelbėjimo automobilio vairavimas. Dalis pareigūnų tarnybos metu yra priversti tai daryti, nors šios funkcijos nėra jų pareigybės aprašyme. Tokiu atveju, pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas, jie turėtų gauti priemokas“, – teigia UGPS atstovas Miroslavas Gerasimovičius. 

 

UGPS paprašė PAGD pateikti informaciją apie tai, kiek sistemoje yra tokių pareigūnų ir darbuotojų, kuriems už papildomų funkcijų atlikimą nėra mokamos priklausančios priemokos. Profesinė sąjunga taip pat siekia sužinoti kaip PAGD numato kompensuoti pareigūnams už papildomų užduočių atlikimą bei tai ar PAGD planuoja įtraukti gaisrinių gelbėjimo automobilių vairavimą į pareigybių aprašymus. 

 

UGPS taip pat reikalauja, kad būtų laikomasi Statuto nuostatų ir pareigūnams, kurie vykdo pareigybės aprašyme nenustatytas funkcijas gaisrinių gelbėjimo automobilių vairavimas, būtų mokamos numatytas priemokos.

 

---

 

PAGD nuotrauka.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?