Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teisme – pareigūnui palankus sprendimas dėl tarnybinės veiklos vertinimo
2020-09-22
Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Remigijaus Lapinsko skundą dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) priimto sprendimo dėl jo tarnybinės veiklos vertinimo.
 
 
Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas R. Lapinskas, padedamas Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) teisininkų komandos, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti PAGD Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2020 m. balandžio 17 d. išvadą, kuria jo 2019 m. tarnybinė veikla buvo įvertinta „gerai“.
 
 
R. Lapinskas skunde teismui teigė, kad Komisija neatsižvelgė į tai, kad tiesioginis vadovas, 2020 m. vasario 29 d. Išvadoje, vertinant pareiškėjo 2019 m. pasiektus tarnybinės veiklos rezultatus, nesivadovavo Vertinimo tvarkos aprašo 3 priede nurodytais pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijais. Jo 2019 m. pasiekti tarnybinės veiklos rezultatai vykdant nustatytas užduotis arba pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas įvertinti 3 balais, nors pačioje 2020 m. vasario 29 d. Išvadoje nurodyta, kad visos užduotys yra atliktos, o kai kurie rodikliai net ir viršyti.
 
 
Teismas priėmė sprendimą visiškai patenkinti R. Lapinsko skundą. Be to, teismo išvadoje yra akcentuojama, kad teismas griežtai neigiamai vertina argumentus dėl PAGD pozicijos visus pamainų vadovus vertinti „gerai“. Tai neatitinka Vidaus tarnybos statuto nuostatų dėl pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tikslo ir paneigia vertinimo prasmę ir esmę. Pažymima, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ir jo tiesioginis vadovas pokalbio Komisijoje metu užsiminė apie tokį nurodymą iš Departamento. Komisijos nariai pasitikslino klausdami tiesioginį vadovą, ar vertino individualiai, jis patvirtino, kad įvertino pareiškėją individualiai. Taigi teismas pabrėžia, kad pareiškėjo vertinimas turi būti individualus ir negalima jo motyvuoti jokiu susitarimu Departamente dėl visų pamainų vadų vertinimų. Tokio susitarimo negali būti pagal teisės aktų reikalavimus, nepaklusti tokiam susitarimui yra pareiga, o ne nelojalumas tarnybai.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?