Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas panaikino tarnybinio patikrinimo išvadą dėl sveikatos sutrikdymo tarnybos metu
2016-02-15

2014 m. rugpjūčio 20 d. R. Beržinskas tarnybos metu su kolega vyko į iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje. Sulaikant galimai smurtaujantį sugyventinį ir jam dedant antrankius, pastarasis ėme muistytis ir taip sužalojo pareigūno kairę ranką. Sulaikytąjį pristačius į komisariatą, pareigūnas pajuto kairės rankos skausmą ir nuvykus į ligoninės priėmimo skyrių jam buvo nustatytas kairės plaštakos raiščių trauminis plyšimas.

Telšių AVPK surašė tarnybinio patikrinimo išvadą, kuria konstatavo, kad pareigūnas susižalojo tarnybos metu, tačiau toks sužalojimas nebuvo patirtas dėl padidėjusio pavojaus ir rizikos pareigūno gyvybei ar sveikatai. Tokiu būdu pareigūnas neteko galimybės gauti kompensaciją. Dėl tokio sprendimo buvo kreiptasi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti Telšių AVPK išvadą.

Šiaulių apygardos administracinis teismas prašymą tenkino iš dalies ir konstatavo, kad pareigūno patirtas sužalojimas atitinka Vidaus tarnybos statuto keliamus reikalavimus pripažinti jį įvykus esant padidėjusiam pavojui ar rizikai pareigūno sveikatai ar gyvybei. Teismas kartu pažymėjo, kad pareigūnas vykdė jam pavestas funkcijas, įstatymu nustatytus uždavinius, vertino situaciją, ją suvokė kaip keliančią grėsmę asmenų saugumui ar kaip įvykdytą teisei priešingą veiką ir ėmėsi veiksmų, siekdamas sulaikyti teisės pažeidimus padariusį asmenį ir jį pristatyti į policijos komisariatą dėl aplinkybių išaiškinimo. Tai, teismo nuomone, padidino rizikos faktorių pareigūno sveikatai.

Vadovaudamasis šias argumentais, LVAT praktika analogiško pobūdžio bylose, Šiaulių apygardos administracinis teismas panaikino Telšių AVPK išvadą pareigūno sutrikdymo tarnybos metu ir įpareigojo komisariatą siųsti pareigūną į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicininės ekspertizės komisiją dėl sveikatos sutrikdymo laipsnio nustatymo, t.y. sukuriama pareiga vykdyti administracinę procedūrą dėl kompensacijos skyrimo.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?