Pagalba
1800
Narių
6
Organizacijų
Pagalba
Teismas panaikino pataisos namų psichologei paskirtą nuobaudą
2013-02-20


 

Vilniaus apygardos administracinis teismas š.m. sausį priėmė sprendimą, kuriuo panaikino  Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymą, kurio pagrindu Psichologinės tarnybos specialistei K.S. buvo paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Psichologinės tarnybos specialistę teisme atstovavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai.

K.S. kreipėsi į teismą praėjusių metų rudenį, prašydama panaikinti įsakymą. K.S. su įsakymu nesutiko, nes manė, jog tarnybinė nuobauda jai paskirta nepagrįstai ir neteisėtai, remiantis neišsamia ir neobjektyvia išvada, be to nesikreipus į profesinę sąjungą, kurios nare ji yra.

Vilniaus pataisos namų vadovas gavo Seimo kontrolieriaus pažymą, kurioje nurodyta, jog tiriant nuteistojo skundą nustatyta, jog su  minėtu nuteistuoju nebendravo psichologas, o tai numatyta Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu: „ne vėliau kaip per 10 dienų po nuteistojo atvykimo į įstaigą pradedamas aktyvus aiškinamasis tiriamasis-darbas“.  Šioje pažymoje dalyje dėl psichologinės pagalbos teikimo buvo užfiksuota vidaus taisyklių, darbo aprašo ir metodinių nurodymų punktų reikalavimų pažeidimų.

Įstaigoje buvo nutarta atlikti tarnybinį  tyrimą. Pranešimas apie tai, kad įtariama padariusi tarnybinį nusižengimą buvo įteiktas K.S.

Pateiktame paaiškinime K.S. rašė, jog minėtu laikotarpiu, kai galimai buvo padarytas nusižengimas, buvo labai didelis krūvis. J detaliai paaiškino kokius darbus per tą laikotarpį atliko, kiek kiekvienas jų užėmė laiko ir pan. Taip pat ji paaiškino, kad pažymoje nustatytų reikalavimų pažeidimai įvyko ne dėl aplaidumo ar netinkamo požiūrio į darbą, o dėl laiko resursų trūkumo. K.S. apgailestavo dėl susiklosčiusios situacijos ir teigė, jog labai stengsis , kad ateityje panašių spragų nepasitaikytų.

Vilniaus pataisos namų Personalo skyriaus viršininkė surašė tarnybinio tyrimo išvadą, kurioje konstatavo, jog minėtu atveju darbas nebuvo atliktas ir pasiūlė skirti K.S. tarnybinę nuobaudą – pastabą už netinkamą pareigų vykdymą.

Teismas nagrinėjęs šį ginčą nustatė, jog tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada neatitinka tokio pobūdžio aktui keliamų reikalavimų, nepagrįsta pripažinta ir pati nuobauda, kuri paskirta K.S.

Be to, paskirtoji nuobauda, teismo nuomone, naikintina ir dėl to, kad buvo paskirta profesinės sąjungos narei, negavus išankstinio profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimo.

Teismas nusprendė panaikinti Vilniaus pataisos namų direktoriau įsakymą dėl K.S. nubaudimo. Sprendimas gali būti apskųstas.