Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas nurodė Vaidą Laukį skubiai grąžinti į eitas pareigas
2021-04-02

Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino Vaido Laukio skundą ir grąžino jį į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjo pareigas.

 

V. Laukys apskundė teismui departamento direktorės 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą, kuriuo jam paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų.

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad paskiriant tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų galimo tarnybinio nusižengimo aplinkybių ištyrimą ir įvertinimą, o tuo pačiu ir sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą. Vienas iš esminių pažeidimų buvo tai, kad V. Laukui esant profesinės  sąjungos pirmininku nebuvo kreiptasi į vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgalioto Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyrių ir negautas sutikimas dėl atleidimo. 

 

V. Laukiui atstovavusi advokato padėjėja Vilma Lisauskienė sako, kad Aplinkos apsaugos departamentas žinojo, jog V. Laukys yra profesinės sąjungos pirmininkas.

 

„Šis faktas tikrai buvo žinomas Aplinkos apsaugos departamentui, tačiau AAD vis tiek pažeidė V. Laukui, kaip darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui, taikytiną garantiją. Tai yra grubus teisės aktų pažeidimas ir jis negali būti toleruojamas”, - teigia V. Lisauskienė.

 

AAD atstovai prašė negrąžinti V. Laukio į buvusias pareigas. Teismas nustatė, kad vien deklaratyviai išreikštas departamentų atstovų nesutikimas grąžinti į eitas pareigas be jokių svarbių priežasčių yra neteisėtas. Teismas nenustatė, jog V. Laukys, eidamas AAD Aplinkos kokybės departamento Kauno aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vedėjo pareigas, būtų praradęs darbdavio pasitikėjimą būtent šių pareigų vykdymo srityje ar, kad būtų kilęs  konfliktas tarp tiesioginių vadovų ar kolektyvo. Todėl teismas ir priėmė sprendimą skubiai grąžinti V. Laukį į eitas pareigas.

 

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

--

 

D. Umbraso / LRT nuotrauka. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?