Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Svarbiausios Nacionalinės kolektyvinės sutarties garantijos profesinių sąjungų nariams
2019-07-04
Šių metų liepos 10 d. Vyriausybės ir profesinių sąjungų atstovai (tarp jų ir Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) bei jo šakinės organizacijos) pasirašys atnaujintą Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Sutartis nustatys naują pareiginės mėnesinės algos bazinį dydį 2020 metais: jis sieks 176 eurus. 
 
Atnaujinta sutartis įtvirtins ir keletą garantijų, kuriomis pasinaudoti galės tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai. Tiesa, šios lengvatos galios tik tiems pareigūnams ir darbuotojams, kurie profesinių sąjungų nariais taps iki sutarties pasirašymo, tai yra iki šių metų liepos 10 dienos. Todėl labai kviečiame visus pareigūnus bei darbuotojus, dar nesančius profesinių sąjungų nariais, jungtis prie NPPSS ir jo šakinių organizacijų. Profesinių sąjungų nariams įtvirtinamos tokios pagrindinės garantijos:
 
Pirma, sutartis visiems profesinių sąjungų nariams nustato 2 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienas. Šios dienos turi būti išnaudotos sutarties galiojimo laikotarpiu. Šios dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, nepriklausomai nuo to, ar profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas arba papildomas atostogas ar ne.

Antra, profesinių sąjungų nariams, besimokantiems pagal formaliojo švietimo programa ar dalyvaujantiems neformaliojo švietimo programose, sutartis (vėlgi jos galiojimo laikotarpiu) užtikrina:
 
  • iki 10 darbo dienų mokymosi atostogas, paliekant už jas vidutinį darbuotojo darbo užmokestį, arba 
  • iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas pusę vidutinio jo darbo užmokesčio. 
  • Šia garantija siekiantis pasinaudoti darbuotojas turi pats pasirinkti mokymosi atostogų trukmę.
 
Trečia, profesinių sąjungų nariams, lyginant su kitais darbuotojais, garantuojamos geresnės jų padėties pagerinimo galimybės, nustatytos Nacionaline kolektyvine sutartimi ir šakos, teritorinėmis, darbdavio ar darbovietės kolektyvinėmis sutartimis. Tiesa, skirtingose sutartyse numatyti skirtingi darbo sąlygų pagerinimai nesumuojami, o taikomas labiausiai profesinės sąjungos nario padėtį labiausiai gerinanti kolektyvinės sutarties nuostata.
 
Ketvirta, Vyriausybė įsipareigojo pateikti įstatymų pakeitimų projektus, susijusius su darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu, tai yra algos koeficientų didinimu: (1) Vidaus tarnybos statuto priede nurodytų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų visų pareigybių grupių minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimo vidutiniškai 0,5; (II) Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo 9–10 punktuose nurodytų valstybės tarnautojų pareigybių grupių minimalių pareiginės algos koeficientų padidinimo vidutiniškai 0,5; (III) Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedo II–VII skyriuose nurodytų švietimo sektoriaus darbuotojų koeficientų intervalo panaikinimo, paliekant maksimalų koeficientą; (IV) Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų A, B ir C pareigybių lygių minimalių koeficientų padidinimo: C lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4; B lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4,3; A lygio pareigybės minimalus koeficientas – 4,7.
 
2019-07-09-SADM-NKS_lentele_02
 
2019-07-09-SADM-darbo-uzmokestis_lentele_02
 
Informaciją apie stojimo į NPPSS priklausančias organizacijas procedūras galite rasti čia.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?