Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Statutiniai pareigūnai ragina Premjerą stiprinti teisėsaugą, dar šiemet didinant jos finansavimą
2014-03-06

Vidaus reikalų sistemos darbuotojai pasakoja, kad per pastaruosius metus ženkliai smuko tarnybos patrauklumas, o kvalifikuoti pareigūnai išeina ten, kur ir darbo sąlygos yra geresnės, užmokestis - didesnis. Nuo 2008 iki 2013 m. statutinėms įstaigoms skiriamos Valstybės biudžeto lėšos sumažėjo daugiau kaip 350 mln. litų, iš jų finansavimas darbo užmokesčiui – daugiau kaip 120 mln. litų. 

NPPSS kreipėsi į premjerą prašydami, kad perskirstant biudžetą būtų atsižvelgta į kritinę teisėsaugos sistemos padėtį. Pareigūnai reikalauja, kad Vidaus reikalų ministerijai, Policijos departamentuiir Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose tarnaujančių 1-10 kategorijų pareigūnų darbo užmokestis būtų padidintas 10 proc.

„Dėl tokio finansavimo teisėsaugos institucijos negali pilnai atlikti savo pareigų, o, svarbiausia, užtikrinti žmonių saugumo. Turime daug neužpildytų darbo vietų, todėl dažnai fiziškai net neįmanoma laiku atvykti į įvykio vietą. Dažnas pareigūnas neturi tinkamos aprangos ar reikiamos technikos. Stiprinti teisėsaugą, šalies vidaus saugumą,ypač svarbu Ukrainos įvykių kontekste. Tačiau akivaizdu, jog Vyriausybės programose numatyti tikslai lieka tik formalumas, nes nesame pajėgūs jų įgyvendinti“, - aiškina NPPSS vadovas Vladimir Banel.

2013 m. vasarą vykusių profesinių sąjungų derybų su Vyriausybe metu buvo sutarta, jog vienas pagrindinių prioritetų – asignavimų didinimas. Jau 2014 m. tam papildomai skirta daugiau nei 100 mln. litų. NPPSS reikalavo, kad 1-10 kategorijų pareigūnų atlyginimai turi būti padidinti bent 10 proc., o 2015 m. biudžete būtų numatytas ne mažesnis finansavimas nei 2008 m.

Profesinių sąjungų atstovai siūlė 2014 m. biudžeteVidaus reikalų ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms skirti ne mažiau nei 25,2 mln. litų, o Policijos departamentui – ne mažiau nei 32,7 mln. litų papildomų lėšų darbo užmokesčiui didinti. Tuo tarpu Finansų ministerija informavo, kad šiais metais vien vidaus reikalų ministerijos pavaldžioms istaigoms  numatyta tik kiek daugiau nei 9 mln. litų, skirtų iki 5 proc. padidinti 1-10 kategorijų darbuotojų atlyginimus.

„Ši suma net neužtikrina pareigūnų teisės į teisingą apmokėjimą už atliktą darbą: viršvalandžius, darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, įprastą krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą. Mūsų žiniomis, Kalėjimų departamente tarnaujančių 1-10 kategorijų darbuotojų atlyginimams papildomų lėšų išvis neskirta. O tai jau prieštarauja asmenų lygiateisiškumo principui“, - teigia V. Banel.

 

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?