Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
S. Džiauto komentaras dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
2020-08-06

Saulius Džiautas, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo Valdybos narys

 

Komentaras dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) sulaukė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) išaiškinimo dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų. Primenu, kad ministerija šią informaciją pateikė po to, kai liepos 20 d. į ją raštu kreipėsi NPPSS.

 

Visų pirma SADM ir jos vadovybei noriu priminti paprastą tiesą. Ministerijos vadovybei valdančioji dauguma, taip pat Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė patikėjo spręsti visų Lietuvos žmonių, tame tarpe pareigūnų ir karių, pensijų klausimus. Kalbant paprastai – daryti viską, kad tos pensijos didėtų. Deja, tačiau NPPSS gautas raštas tik dar kartą įrodo, kad vietoje kompleksinio problemų sprendimo SADM vadovybė ir toliau užsiima biurokratija ir paprasčiausiu darbo imitavimu. Štai dabartinės Vyriausybės programos įgyvendinimo plane (punktas 4.3.3.) sakoma: „Socialinio draudimo sistemos struktūrinės pertvarkos ir valstybinių pensijų skyrimo tobulinimas.“ Toje pat programoje rašoma: „Valstybinių pensijų sistemos sistemiškas įvertinimas ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimas 2018 m. II ketv. Atsakingos institucijos: SADM, VRM, KAM, KM, ŠMM“. Klausimas (beje, matyt, retorinis): ar per ketverius kadencijos metu buvo kas nors padaryta ir patobulinta?

 

Antra, ministerija savo atsakyme mums teigia: „Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nėra pagrįstos jokiomis įmokomis, todėl ir jų dydis neprivalo būti siejamas su darbo užmokesčiu ir sumokėtomis socialinio draudimo įmokomis (daugelis kitų valstybinių pensijų rūšių yra nustatyto dydžio“. Turime pasakyti, kad tai dar gana švelni ir diplomatiška SADM vadovybės ir valdininkijos retorika, kuri už uždarų durų kartais būna gerokai agresyvesnė. Pareigūnų ir karių čia nesibodima pavadinti išlaikytiniais, o jų socialines garantijas – privilegijomis. Mat, anot ministerijos, pareigūnai ir kariai nieko nesiskiria nuo kitų profesijų atstovų.

 

Trečia, savo rašte SADM taip pat pripažįsta, kad visos jos iki šiol taikytos strategijos ir priemonės yra tik laikino pobūdžio ir neveiksmingos. Sakykime, ganėtinai sąžiningas institucijos, ketverius metus imitavusios veiklą, vietoje to, kad imtųsi lyderystės ir būtinų pokyčių, prisipažinimas. 

 

Galiausiai, mes eilinį kartą sulaukėme turinio ir ambicijų prasmė visiškai tuščio SADM vadovybės atsakymo. Norime patikinti savo bendruomenę, kad Susivienijimas, net ir matydamas cinišką ministerijos požiūrį, visišką neveiklumą ir idėjų badą, ir toliau sieks to, kad mūsų pareigūnų ir karių pensijos kuo greičiau pasiekti bent 50 proc. Baltijos ir Skandinavijos regiono karių ir pareigūnų pensijų vidurkio. Tam naudosime visas įmanomas teisines, politines, spaudimo priemones.

--

 

NPPSS_pareigūnų pensijos_.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?