Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Reformos reikalingos, kai jos tikslingos, pagrįstos ir vykdomos pritariant darbuotojams.
2024-05-17LAASDPS Filialo atstovai 2025-05-13 susitiko su Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos vadovybe.

Vadovybės inicijuojamame struktūros pakeitime ne visi pokyčiai mūsų bendruomenei
priimtini. Numatyta suformuoti naują tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimų išdavimo skyrių, stambinti gyvosios gamtos apsaugos skyrius (vietoje 9 liktų 5 skyriai), suformuoti savarankiškus informacinių technologijų ir Teisėkūros skyrius, keisti pareigūnų pavaldumą ir pačių skyrių skaičių, etatų skaičiaus nemažinant, bet perskirstant tarp padalinių.

Kadangi nuo 2024 m. liepos 1 d. visos su tarpvalstybinių atliekų vežimais susijusios
funkcijos perduodamos vykdyti Departamentui, natūralu, kad privalo būti formuojamas
naujas skyrius šioms funkcijoms vykdyti. Iki funkcijų perdavimo Profesinės sąjungos
pozicija buvo labai aiški, kad su papildomomis funkcijomis turi būti numatytas ir didesnis
finansavimas. Profesinės sąjungos įsitikinimu, numatytas etatų skaičius atlikti naujas
funkcijas ženkliai per mažas, kad būtų galima jas vykdyti efektyviai. Šiuo klausimu ir toliau ieškosime sprendimo būdų Aplinkos ministerijoje, kad Departamentui būtų skirtas papildomas finansavimas.

Pasak D. Rupeikienės, „Daugiausiai probleminių klausimų Profesinės sąjungos nariai įžvelgia gyvosios gamtos apsaugos (toliau – GGA) skyrių stambinimo atžvilgiu. Įvertinus pateiktą naują teritorinio paskirstymo projektą, esame įsitikinę, kad gyvosios gamtos kontrolė efektyvesne netaps, nes perskirstant GGA skyrių kontroliuojamas teritorijas neįvertinti visi vykimo į pranešimus atstumai ir laikas, kurie yra svarbiausi reaguojant į pranešimus dėl pažeidimų.“

Pavyzdžiui, Kauno GGA skyriui priskiriamas Tauragės rajonas, nuimant Raseinių bei Kėdainių rajonus, nesuprantamas pareigūnams. Pareigūnai nuvykti iki Raseinių ar Kėdainių nustatyti galimą pažeidimą kelyje užtrunka apie 1 val. laiko, o jeigu vyktų į Tauragės rajoną užtruktų iki 2 val. Mūsų vykdoma kontrolė yra labai svarbi ir reikalinga, kad galėtume atliepti visuomenės lūkesčius, todėl esame įsitikinę, kad struktūros keitimas turėtų sudaryti visas sąlygas, kad vykimas iki vietos, kur galimai daromas pažeidimas būtų kuo trumpesnis, nes laikas yra vienas iš svarbiausių
veiksnių.

Šiai dienai valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė vykdoma su pareigūnų trūkumu, padidintu darbo krūviu, nekonkurencingu darbo užmokesčiu, todėl inicijuojant bet kokius struktūrinius pokyčius, turime kuo didesnį dėmesį skirti kompromisų ieškojimui, kad pokyčiai būtų priimtini pareigūnams.

Kalbant apie specializuoto Teisėkūros skyriaus suformavimą Departamente,
suprantama, kad privaloma skirti kuo daugiau dėmesio teisėkūros procesams, teisės aktų ir projektų analizei bei sisteminimui. Tinkamai paruošti teisės aktai yra pamatas pareigūnų efektyvios kontrolės vykdymui. Taip pat pokyčiai Informacinių technologijų srityje neišvengiami, nes nuo kokybiškai teikiamų paslaugų priklauso visų prižiūrimų informacinių sistemų darbas, techninė kompiuterinių darbo vietų priežiūra ir kt. Būtina orientuotis į Informacinių technologijų efektyvesnį funkcijų vykdymą.

Su vadovybe visada ieškome kompromisų, geriausių sprendimų priėmimo variantų. Dažnu atveju aptarus darbuotojų lūkesčius kompromisinius sprendimus randame, tikėtina, kad ir šiuo atveju turėsime priimtus tokius sprendimus, kurie eliminuotų mūsų bendruomenės keliamus probleminius klausimus. „Visada pasisakome tik už efektyvesnę Departamento veiklą, už tikslingus ir pagrįstus struktūros pakeitimus, priimant sprendimus, atsižvelgiant į didelę patirtį turinčių darbuotojų
teikiamas įžvalgas“, teigė D. Rupeikienė.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?