Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profsąjunga reikalauja VST vado nutraukti daromą neteisėtą spaudimą nariams
2020-02-28

Viešojo saugumo pareigūnų profesinė sąjunga (VSPPS) ketvirtadienį kreipėsi į Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadą dėl profesinės sąjungos narių persekiojimo, reikalaudama nutraukti daromą neteisėtą spaudimą profesinės sąjungos nariams bei prašydama kaip įmanoma greičiau organizuoti susitikimą su VSPPS atstovais.

 

Situacija, dėl kurios imtasi minėtų veiksmų, susiklostė po to, kai dar 2019 m. lapkritį dalis profesinės sąjungos narių, gindami savo teises, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl to, jog perkeliant juos iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos į VST buvo nesilaikoma Vidaus tarnybos statuto reikalavimų. Tiksliau – perkėlus iš žemesnių pareigų į aukštesnes pareigas, netaikytas didesnis pareiginės algos koeficientas. 

 

Iškart po šio kreipimosi pareigūnai ėmė justi neigiamas pasekmes. 2019 m. gruodžio mėnesį visiems pareigūnams išmokėtos priemokos už papildomus darbus, šių priemokų negavo tik profesinės sąjungos nariai, kurie kreipėsi į teismą su skundu. Vėliau, prasidėjus veiklos vertinimo procesui, visi profesinės sąjungos nariai, kurie kreipėsi į teismą su skundu, imti vertinti „gerai“, nors tarp šių pareigūnų yra labai gerai pasižymėjusių tarnyboje. Pavyzdžiui, tarp jų – geriausias 2019 metų pareigūnas bei geriausias pirmojo 2019 metų pusmečio pareigūnas. Taip pat yra apdovanotų medaliais bei aktyviai dalyvaujančių tarnybos veikloje. 

 

Tiesa, kai kurie iš pareigūnų teigia, jog tarnybinės veiklos vertinimo metu jiems buvo užsiminta, jog šiais metais jie vertinami „gerai“ tik dėl to, kad kreipėsi į teismą su skundu.

 

Šioje situacijoje įžvelgdama bandymo susidoroti su profesinės sąjungos nariais požymius, VSPPS šių metų sausio 22 d. kreipėsi į VST Štabo Žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėją dėl susitikimo ir susidariusios situacijos aptarimo, tačiau VST Štabo viršininkas vasario 3 d. raštu atsakė profesinei sąjungai, kad neįžvelgia poreikio susitikimui ir prašo ateityje, esant būtinumui, iškilusius klausimus pateikti raštu.

 

Atsižvelgiant į tokią susiklosčiusią situaciją – galimai neteisėtą darbdavio elgesį, galimas psichologinio smurto apraiškas bei nenorą bendradarbiauti su profesine sąjunga, netoleruotiną ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiantį kai kurių vadovų – VSPPS neliko nieko kito kaip tik paraginti VST vadą imtis veiksmų.

 

Profesinių sąjungų atstovai primena, kad Lietuvos darbo įstatymai įpareigoja darbdavį sukurti tokią darbo ir tarnybos aplinką, kurioje darbuotojai ir pareigūnai ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių ar įžeidžiančių veiksmų, kuriais siekiama darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į bejėgę padėtį. Be to, Darbo kodekse įtvirtinta apsauga, numatanti, jog darbuotojas, kuris kreipėsi į darbo ginčus nagrinėjantį organą dėl pažeistų teisių ar interesų gynybos, negali būti dėl to persekiojamas ir jam negali būti taikomos jo interesus pažeidžiančios priemonės.

 

Nuotrauka © Viešojo saugumo tarnyba

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?