Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų ir VSAT atstovai aptarė pasieniečių algų klausimus
2018-01-29

Sausio 26 d., VSAT centrinėje įstaigoje Vilniuje įvykusio VSAT ir profesinių sąjungų atstovų susitikime buvo aptartos tarnybos aktualijos, pasieniečių motyvavimo, darbo užmokesčio bei kiti klausimai.

 

Konsultacinio pobūdžio susitikime dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos tarybos pirmininkas Jevgenijus Amelinas. VSAT atstovavo tarnybos vado vyriausiasis patarėjas Gintautas Zinkevičius, Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos valdybos direktorius Virgaudas Lukoševičius bei Personalo valdybos direktorius Arūnas Tuzas.

 

VSAT ir toliau nuosekliai didins atlyginimus

 

VSAT atstovai akcentavo, kad tarnyba toliau sieks nuosekliai didinti statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, algas. Buvo išvardintos aplinkybės ir priemonės, kurios lėmė pasieniečių algų didėjimą pernai. Taip pat pristatytos algų kilimo galimybės šiemet.

 

Dėl bazinio dydžio padidinimo nuo 130,5 euro iki 132,5 euro statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, alga didėja vidutiniškai 11 eurų po mokesčių.

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas didėja priedai už laipsnius aukštesniosios ir aukščiausios grandies pareigūnams. Dėl to vidutiniškai vienam pareigūnui darbo užmokestis padidės 50 eurų po mokesčių.

 

Dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įgyvendinto vieno juridinio asmens principo VSAT struktūriniai padaliniai perėjo iš III į II įstaigų grupę, o rinktinių ir Pasieniečių mokyklos pareigūnams buvo nustatyti pareiginės algos koeficientai priskiriant artimesnį aukštesnį II įstaigų grupės pareiginės algos koeficientą.

 

Pareigūnams, kurių veikla netrukus vyksiančių vertinimų metu bus įvertinta labai gerai, bus priskirtas nuosekliai didesnis pareiginės algos koeficientas. Taip algos padidės dar apie 60 eurų po mokesčių. Šiam padidinimui reikalingos lėšos bus skiriamos iš sutaupyto VSAT darbo užmokesčio fondo ir darbo užmokesčio ekonomijos, gautos įvykdžius bendrųjų funkcijų centralizavimą, taip pat  iš papildomai gautų 2018 m. valstybės biudžeto asignavimų.

 

„Dar praeitais metais kalbėjome apie tai, kad VSAT trūksta konkretumo įgyvendinant „Programą 1000”. Reikai aiškios personalo strategijos, kurioje būtų numatyta, kiek pajėgų reikia VSAT funkcijų atlikimui. Tuomet galima kalbėti apie tai, kiek lėšų reikia jų išlaikymui, kokiomis priemonėmis planuojama įgyvendinti „Programą 1000“ ne tik šiemet, bet ir kitąmet. Visiems turi būti aišku, kada, kiek, kam ir kaip bus didinami atlyginimai. Tokio plano vis dar nėra, todėl turi būti dedamos maksimalios pastangos jam sukurti kiek įmanoma greičiau”, - po susitikimo sakė V. Banel.

 

Pradėti mokėti maistpinigiai sudarys vidutiniškai 24 eurus per mėnesį

 

Susitikime kalbėta ir apie dar vieną aktualiją – pasieniečiams pradedamus mokėti vadinamuosius maistpinigius. Nuo šių metų pradžios yra pakeista maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos mokėjimo tvarka ir praplėstas pasieniečių, kuriems bus mokamos maitinimosi išlaidų kompensacijos, sąrašas.

 

Tokia kompensacija vidutiniškai sudarys 24 eurus per mėnesį „į rankas“. Ji bus mokama visiems VSAT pareigūnams, dirbantiems pamainomis, kuriems nesuteikta pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti, taip pat  VSAT kinologams, tarnybos metu atliekantiems tarnybinių šunų dresūrą ir priežiūrą.

 

2 tūkst. patikrintų asmenų ir transporto priemonių = 20 proc. priedas

 

Profsąjungų ir VSAT atstovai nemažai dėmesio skyrė kitai sausio viduryje įsigaliojusiai tvarkai aptarti. Dėl jos didelius keliaujančiųjų srautus tikrinantys ir didelius darbo krūvius kontrolės punktuose turintys pasieniečiai irgi uždirbs daugiau. Mat iki šiol tiek mažesnio automobilių ir asmenų judėjimo intensyvumo punktuose, tiek milžiniškus srautus keliaujančiųjų aptarnaujančiuose punktuose dirbančių pasieniečių algos nesiskiria.

 

Jei pagal specialią metodiką bus suskaičiuota, kad per mėnesį punkte dirbantis pasienietis patikrino daugiau kaip 2 tūkst. asmenų ir transporto priemonių, jis už tą mėnesį gaus 20 proc. priedą. Jei šis skaičius viršys 2,5 tūkst., priedas sieks 30 proc. Tikimasi, kad taip bus motyvuoti ypač daug darbo didžiuosiuose kontrolės punktuose, pavyzdžiui, Medininkų, Lavoriškių, turintys pasieniečiai.

 

Sutarta, kad viršvalandžiai turėtų būti skirti tik pagal realų poreikį

 

V. Banel, J. Amelinas,  G. Zinkevičius, V. Lukoševičius ir A. Tuzas pasikeitė nuomonėmis ir informacija apie artėjančių eilinių vertinimų eigą, viršvalandžių apmokėjimo praktiką įvairiuose pasieniečių padaliniuose.

 

Analizuodami kai kuriuos viršvalandžių mokėjimo atvejus ir jų skirtumus VSAT užkardose susitikimo dalyviai sutarė, kad viršvalandžiai turėtų būti skirti tik pagal pagrįstą ir realų poreikį atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Limitų ar dirbtinio siekimo gauti tokias išmokas neturėtų būti.  Užkardose lemiamą sprendimą dėl viršvalandžių turi turėti jų vadai, atsakantys už padalinio veiklą ir sienos priskirtame ruože apsaugą.

 

Susitikime kalbėta ir apie apmokėjimo už darbą poilsio dienomis praktiką, priedų už papildomų funkcijų skyrimo galimybes, neeilinių vertinimų klausimus. Buvo tariamasi, kaip tobulinti tokių išmokų sistemą, kad ji būtų vienoda visuose VSAT padaliniuose ir kad pasieniečių darbas būtų tinkamai įvertintas. Sutarta, kad tais atvejais, kai ilgą laikotarpį (ilgalaikio nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų, komandiruotės ar pan. atvejais) pareigūnas pavaduoja kitą pareigūną bei vykdo papildomas funkcijas, turi būti mokamas priedas už papildomą darbo krūvį.

 

Profesinių sąjungų atstovai po susitikimo teigiamai įvertino vykstančius konsultacinius susitikimus ir priimamus bendrus sprendimus pareigūnams svarbiais klausimais. Anot J. Amelino, tik išdiskutuoti sprendimai gali turėti teigiamos įtakos tarnybai ir jos organizavimui.

 

Konsultacijų dalyviai taip pat aptarė „Programos 1000“ įgyvendinimą bei tik pradedančių tarnauti pasieniečių darbo užmokesčio didinimo galimybes.

 

Anksčiau rašėme:

 

Profsąjunga: VSAT būtinas konkretus atlyginimų didinimo planasProfsąjunga: VSAT būtinas konkretus atlyginimų didinimo planas

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?