Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinių sąjungų ir policijos generalinio komisaro pavaduotojo susitikimas
2020-07-30

Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos (LPDPS) pirmininkas Saulius Grigonis ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel užvakar susitiko su Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju Arūnu Paulausku.

 

Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta Šiaulių–Telšių AVPK jungimosi klausimams. Profesinių sąjungų atstovai pabrėžė, jog dėl šio eksperimento (ir dėl reformos apskritai) yra būtina aktyvi, sąžininga ir atvira komunikacija su policijos bendruomene. Pareigūnams turi būti teikiama pilna informacija, o daroma tai turi būti visais įmanomais kanalais. Nemaža dalis policijos bendruomenės yra nusivylusi tuo, kaip pokyčius vykdė prieš tai buvusi policijos departamento vadovybė, kaip jie buvo aiškinami ir pristatomi eiliniams pareigūnams. Todėl šioje situacijoje, kaip ir planuojant bei vykdant bet kokius pokyčius ateityje, komunikacijai ir tikram socialiniam dialogui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Buvo prisimintas šių metų liepos viduryje vykęs darbo grupės posėdis, kuriame buvo gvildenami Šiaulių–Telšių AVPK sujungimo klausimai. Įdomu, jog jau iki jo Telšių AVPK laikinasis vadovas Raimondas Vaitkevičius su savo kolektyvu jau buvo aptaręs planuojamus pokyčius ir tai yra tikrai sektinas pavyzdys. Deja, tačiau Šiaulių AVPK panašios praktikos bent jau kol kas nėra.

 

Apibendrinant pirmąją susitikimo dalį buvo akcentuota, jog:

 

- Bendruomenei turi būti nuolat pateikiama tikslinė ir išsami informacija, susijusi ne tik su planuojamais pokyčiais, bet ir su jų praktiniu įgyvendinimu. 

 

- Bendruomenė turi būti įtraukiama į pokyčių procesus pačiose ankstyviausiose jų stadijose: nuolatinės diskusijos, konsultacijos, modeliavimas.

 

- Turi atsirasti tikslinės diskusijų / pasitarimo grupės, kuriose būtų išgryninti svarbiausi pasirengimo etapo dalykai.

 

- Privalo būti užsitikrintas pareigūnų saugumas ir galimybė laisvai reikšti savo nuomonę. Būta ne vieno atvejo, kuomet pareigūnai už atviros nuomonės reiškimą nukentėjo, buvo smerkiami.

 

- Pokyčių vykdytojai turi imtis visų priemonių ne tik įtraukti, bet ir įtiktini bendruomenę.

 

- Policijos departamento vadovybė turi būti pasiruošusi ateiti į pagalbą pareigūnams ne vien žvelgiant iš vadovavimo pozicijų, bet ir imantis bendruomenės sutelkimo iniciatyvų ir darbų.

 

Be to, LPDPS pirmininkas išsakė nuomonę, kad kolektyvui nepateikus pakankamai informacijos yra programuojamos konfliktinės situacijos. Jo nuomone, tikslingiau būtų pateikti bendruomenei svarstyti (bent dalimis) tam tikras konkrečias pertvarkos gaires, planus, galimas alternatyvas. Tokiu atveju pareigūnai savo pasiūlymus galėtų teikti turėdami į ką atsiremti, o ne „iš oro“. 

 

Susitikimo metu pritarta minčiai, kad yra labai svarbu išsaugoti kvalifikuotų pareigūnų specializuotuose padaliniuose potencialą. Kvalifikuoto personalo reikia ne tik spec. padaliniams, bet ir veiklos, reagavimo padaliniams, nes esama nepavienių atvejų, kuomet tyrimai iš šių padalinių pereina į spec. padalinius. Be to, reagavimo ir veiklos padaliniai yra arčiau visuomenės, o kokybiškai pradėti ir baigti nesudėtingi ikiteisminiai tyrimai yra labai svarbūs. Tikslas išsaugoti kvalifikuotą personalą yra labai geras, tačiau kartu labai svarbu aiškiai parodyti kaip konkrečiai šį kvalifikuotą pareigūnų potencialą ketinama saugoti.

 

Nemažai dėmesio susitikimo metu buvo skirta ir darbo grupės šių metų liepos 16 d. posėdyje išsakytiems pastebėjimams dėl kokybiškų ir rezultatyvių žvalgybinių tyrimų turėjimo. Nesant pakankamai kokybiškų žvalgybinių tyrimų, sunku užtikrinti aukštą ikiteisminių tyrimų kokybę (ypač tokiuose padaliniuose kaip ONTV, ENTV). Žvalgybiniai padaliniai ypač svarbūs ir realizuojant dabar vieną iš pagrindinių teisėsaugos institucijų krypčių, susijusių su neteisėtu praturtėjimu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu, turto, reikalingo civiliniams ieškiniams užtikrinti, paieškomis. Būtina stiprinti ir plėsti specializuotų padalinių žvalgybinius gebėjimus. Stiprinant šiuos padalinius svarbu ne tik pritraukti jaunus pareigūnus, bet ir išlaikyti patyrusius. Svarbus ir šių darbuotojų tinkamo bei juos motyvuojančio atlygio klausimas.  

 

Atviru išlieka klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo vietų ne Šiauliuose. Diskutuota ar šių pareigūnų darbas gali būti pakankamai efektyvus vykdant jį tik „centre“ (tą rodo šios srities pareigūnų darbo krūvių analizė). Tai susiję su faktu, kad specializuotų padalinių tyrimus daugiausiai kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuratūra, be to, čia yra ir su dalies procesinių veiksmų atlikimu susiję teismai.

 

Susitikimo metu taip pat buvo aptartas klausimas dėl veiklos analizės ir kontrolės padalinių steigimo AVPK. Šie padaliniai yra Policijos departamente ir Lietuvos kriminalinės policijos biure. Buvo keliamas klausimas ar jie reikalingi AVPK. Jei taip, šiuose padaliniuose turi dirbti „praktikai“, be to, turi keistis padalinių darbuotojų požiūris į kitus kolegas bei darbo metodai. Priešingu atveju atsiras tik dar vienas „imuniteto“ padalinys kitu pavadinimu, o tai nepagerins psichologinio klimato tarnyboje. A. Paulauskas šiuo klausimu paaiškino, kad minėti padaliniai bus steigiami optimizuojant dabar esančius Valdymo organizavimo bei Informacijos analizės padalinius. Tad nuogąstauti dėl naujai steigiamų ir galimai besidubliuojančių padalinių nėra pagrindo. 

 

Susitikimo metu dėmesio sulaukė ir Generalinio komisaro įsakymas dėl atostogų. Profesinių sąjungų nuomone čia galima pastebėti perteklinį planavimą, juolab, kad ankstesnė praktika didelių trūkumų neturėjo. A. Paulauskas pripažino, kad galimai yra pasiremta ne ta praktika ir užtikrino, kad artimiausiu laiku galimai bus daromos korekcijos.

 

Galiausiai susitikime taip pat buvo aptarta veiklos padalinių situacija (nors šiam klausimui reikėtų atskiro susitikimo), instruktorių profesinės rizikos vertinimo klausimai (švino kraujyje, reabilitacijos, kenksmingų darbo sąlygų ir priedų už šias sąlygas klausimai).

 

Generalinio komisaro pavaduotojas užtikrino, kad Policijos departamento vadovybė yra atvira pasiūlymams, o tokie susitikimai yra reikalingi ir bus nuolatiniai. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?