Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos teisininkų dėka pakartotinai įvertinta pareigūno metinė veikla
2018-06-01

Po pareigūno skundo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija įpareigota pakartotinai įvertinti pareigūno metinę veiklą. Pareigūno veiklos vertinimas iš „gerai“ pakeistas į „labai gerai“.

 

Pareigūnas kartu su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) teisininkų pagalba keldamas tarnybinį ginčą dėl jo tarnybinės veiklos 2017 m. įvertinimo pagrįstumo ir teisėtumo, nesutiko su tuo, kaip komisija įvertino tarnybinės veiklos aspektus (pasiektus rezultatus, vykdant jam suformuluotas užduotis, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas ir kvalifikaciją). Pareiškėjo tiesioginis vadovas 2018 m. kovo 2 d. tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje pareiškėjo 2017 metų tarnybinę veiklą įvertino „labai gerai“ ir pasiūlė už labai gerą tarnybinės veiklos įvertinimą nustatyti nuosekliai didesnę pareiginę algą pagal pareigūno pareigybei nustatytus pareiginės algos koeficientus.

 

Pareiškėjas nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. turėjo nedarbingumo pažymėjimą ir 2017 m. fizinio pasirengimo patikrinime nedalyvavo. 2018 m. kovo 16 d., pareigūnui pateikus prašymą, jis dalyvavo fizinio pasirengimo patikrinime ir normatyvų neišlaikė. Pareiškėjo pateiktoje 2018 m. kovo 26 d. gydytojų konsultacinės komisijos sprendime konstatuota, kad pareiškėjui rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas iki 2018 m. gegužės 31 d. Komisija 2018 m. kovo 21 d. išvadoje pareiškėjo tarnybinę veiklą įvertino „gerai“.

 

VSAT individualių tarnybinių ginčų komisija pripažino, kad 2018 m. kovo 21 d. pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo išvada pareigūno atžvilgiu buvo nepagrįsta ir neobjektyvi. Kartu pasiūlyta komisijai persvarstyti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo išvadą. Po persvarstymo pareigūno veikla įvertinta „labai gerai“. Ginčų komisija įpareigojo VSAT atitikties bendrojo fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams tikrinimo komisiją užtikrinti, kad pareigūnų bendrasis fizinio pasirengimo tikrinimas būtų atliekamas tik tada, jei pareigūnui buvo atliktas privalomas sveikatos periodinis profilaktinis patikrinimas. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?