Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos pateikė profesionalių pareigūnų išsaugojimo planą
2014-10-29

Būtina koreguoti darbo užmokesčio sistemą

Šiuo metu statutinių pareigūnų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedas už laipsnį, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Įdomu tai, kad pareigūnams, dirbantiems pamainomis, įstaigos vadovas gali pavesti dirbti iki 48 val. per savaitę, tačiau už tai papildomai nemokama, nes tai nelaikoma viršvalandžiais. Pareigūnų profesinių sąjungų atstovai pasakoja, kad kai kurie vadovai piktnaudžiauja savo galiomis.

„Policininkas, dirbdamas po 192 valandas per mėnesį gauna tokio pat dydžio darbo užmokestį kaip ir dirbantis 160 valandų. Įstatyme nėra numatyta jokių papildomų garantijų ar kompensacinio mechanizmo pareigūnams, dirbantiems ilgiau nei numatyta pagal įprastą darbo laiko normą“, - nurodo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovas Vladimir Banel.

Anot pareigūnų, būtina užtikrinti teisingą apmokėjimą už darbą ir numatyti ribojimus dėl darbo laiko. Ši norma, parengta pagal profesinės sąjungos siūlymus, iš esmės jau suderinta su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu ir Vidaus reikalų ministerija, tačiau jos įgyvendinimui trūksta papildomų lėšų. 

Be to, Vidaus reikalų ministerija projekte siūlo atsisakyti dabar mokamo priedo už stažą. Profesinės sąjungos siūlo priedą palikti, be to, įvesti priedą už darbą sostinės padalinyje ir didinti darbo pavojingomis sąlygomis priemoką.

„Pagal šiuo metu siūlomą darbo užmokesčio sistemą pareigūnui būnant vienose pareigose atlygis gali kilti tik pagal rango lygius, kurių yra 7. Jei pareigūnas norės tose pareigose dirbti ilgiau, jam darbo užmokestis nedidės, nes daugiau nebebus rango lygių. Motyvacijos tai, žinoma, neprideda Todėl priedas už stažą galėtų būti viena iš motyvavimo priemonių“, - teigia V. Banel.

Pareigūnams, tarnaujantiems vidaus reikalų įstaigoje, kurios veiklos teritorija siejasi su Vilniaus savivaldybės teritorija, už didesnį darbo intensyvumą profesinės sąjungos siūlo mokėti 15 proc. pareiginės algos dydžio priedą, o už darbą pavojingomis sąlygomis algą didinti 10 – 30 procentų prikausomai nuo darbo tose sąlygose laiko.

Turime ne naikinti, o užtikrinti socialines garantijas

Vidaus tarnybos statuto projektas numato naikinti butpinigius ir kelionės į tarnybos vietą kompensacijas. Profesinės sąjungos su tuo nesutinka ir teigia, kad panaikinus šias kompensacijas, pareigūnai bus nemotyvuoti dirbti atokesnėse vietovėse.

„Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pareigūnams kompensuojama iki 135 Lt per mėnesį, - kai kuriems tai atperka tik vieno ar dviejų vykimų į tarnybą ir iš jos išlaidas. Racionaliau būtų nustatyti maksimalų važiavimo išlaidų kompensacijos dydį kolektyvinėje sutartyje, o jei tokia nesudaryta, jos dydį nustatytų Vyriausybė, atsižvelgdama į praėjusio ketvirčio kuro kainų pokytį“, - aiškina NPPSS vadovas.

Pakeitimuose taip pat numatoma, kad nuo 2016 m. naikinamas pareigūnų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Formaliai jį pakeičia valstybinis socialinis draudimas, tačiau garantijų apimtis itin stipriai sumažėja. 

Valstybės saugumą saugantis pareigūnas,  įvykus nelaimingam atitikimui darbe – sulaikant nusikaltėlį, ginant viešąjį interesą – galėdavo gauti piniginę išmoką, 100 proc. vidutinio darbo užmokestį už nedarbingumo laikotarpį ir buvo gydomas valstybės lėšomis. Tuo tarpu panaikinus šią garantiją, pareigūno patiriama rizika prilyginama eiliniam darbuotojui ir nemokama jokių papildomų išmokų, susijusių su darbo pobūdžio ypatumu.

Profesinės sąjungos taip pat siūlo atriboti vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir valstybės tarnautojo sąvokas.

Turi rinktis arba tarnybą, arba darbuotojų atstovimą

Dar vienas kuriozas – galiojanti nuostata, kad statutiniam tarnautojui sudarius darbo sutartį su profesine sąjunga, jis atleidžiamas iš tarnybos.

„Tai faktiškai įtvirtina diskriminaciją pareigūnui užsiimti papildoma visuomenine veikla ir už tai gauti atlygį. Skandinavų šalyse, Vakarų Europos valstybėse darbas profesinėse sąjungose suvokiamas kaip atsakingas darbas“, - pabrėžia NPPSS tarybos narys Vytautas Lamauskas.

Profesinės sąjungos siūlo, kad pareigūnui, išrinktam į profesinės sąjungos renkamuosius organus ir sudariusiam darbo sutartį ne dėl antraeilių pareigų, jo prašymu suteikiamos tikslinės atostogos visuomeninėms pareigoms atlikti. Šių atostogų trukmė negalėtų viršyti vienos pagal profesinės sąjungos įstatus numatytos kadencijos (įgaliojimų) trukmės.

V. Lamausko teigimu, jei asmuo išrenkamas į vienasmenio valdymo organo pareigas  profesinėje sąjungoje, kuri vienija daugiau nei 500 vidaus tarnybos pareigūnų, jis turėtų būti išleidžiamas tikslinių atostogų visuomeninėms pareigoms atlikti ir jam mokėtų vidutinį darbo užmokestį iš vidaus reikalų įstaigai skirtų lėšų.

NPPSS  pateikė savo siūlymus svarstomiems projektams ir tikisi, jog į juos bus atsižvelgta. Pareigūnai yra pasiruošę plačiau išdėstyti savo argumentus diskusijose. Vis dėlto, jei pakeitimai būtų priimami neatsižvelgiant į siūlymus, pareigūnai kaip ir iki šiol netylės ir kovos už savo teises įstatyme numatytais būdais.

 

NPPSS informcija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?