Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos pagalba pareigūnas sėkmingai grąžintas į aukštesnes pareigas
2020-02-24

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) teisininkų komanda padėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadui ir Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) nariui Algimantui Romui grįžti į pareigas, kurių jis buvo netekęs po atlikto neeilinio jo tarnybinės veiklos vertinimo už 2019 m.

 

Per vertinimą A. Romo tarnybinę veiklą, tinkamumą einamoms pareigoms ir kvalifikaciją, tiesioginis vadovas įvertinimo „nepatenkinamai“. Toks vertinimas buvo grindžiamas tuo, jog pareigūnas 2 metus iš eilės neatitiko fizinio pasirengimo reikalavimų. Kartu su šiuo įvertinimu jam buvo pasiūlytos žemesnės pareigos ir įpareigojimas tobulinti kvalifikaciją.

 

Nesutikdamas su šiuo įvertinimu bei manydamas, kad vertinimas buvo atliktas paviršutiniškai ir nemotyvuotai, pareigūnas kreipėsi į NPPSS teisininkų komandą, su kuria buvo paruoštas kreipimasis į PAGD Tarnybinių ginčų komisiją.

 

Kreipimesi nurodyta, kad vertinimo komisija neatsižvelgė į tiesioginio vadovo subjektyvumą ir vertinimo išvadą pagrindžiančių faktų nebuvimą. Kadangi pareigūno vertinimas apima ne tik fizinio pasirengimo vertinimą, turi būti nagrinėjama ir tarnybinė veikla, tinkamumas einamoms pareigoms, kvalifikacija, pasiekti rezultatai vykdant nustatytas užduotis. Taip pat pastebėta, kad vertinimo komisija posėdžio metu neatsižvelgė į A. Romo ilgametę tarnybos patirtį ir į aplinkybę, kad jis nė karto negavęs tarnybinės nuobaudos. 

 

Be to, apie vertinimo komisijos posėdį A. Romas buvo informuotas likus vos dienai iki jo pradžios.

 

Pareigūno prašymą išnagrinėjusi PAGD tarnybinių ginčų komisija pateikė siūlymą grąžinti pareigūną į buvusias pareigas, palikti jam suteiktą vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto laipsnį, jo 2019 m. veiklą vertini patenkinamai ir perskaičiuoti išmokėto darbo užmokesčio skirtumą už susidariusį laikotarpį, kai pareigūnas buvo pažemintas pareigose. Taip pat komisijos siūlyme įtrauktas ir įpareigojimas tobulinti fizinio pasirengimo kvalifikaciją.

 

Kasmet NPPSS teisininkų komanda suteikia virš 1000 panašių konsultacijų ir dalyvauja bylose, atstovaudami pareigūnų interesus.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?