Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos: kiekvienas pareigūnas ir pilietis privalo ne tik suprasti, bet ir palaikyti pokyčius policijoje
2016-08-04

Šiandien, rugpjūčio 4 d., vykusiame profesinių sąjungų ir Policijos departamento, Vidaus reikalų ministerijos vadovybės susitikime kalbėta apie pokyčių įgyvendinimo metu kylančias problemas ir galimus sprendimus.

Pokyčiai interpretuojami skirtingai

NPPSS atstovai ne kartą akcentavo tai, kad pokyčiai vidaus reikalų sistemoje būtini ir neišvengiami, o pareigūnų pajamų didinimas privalo tapti svarbiausiu prioritetu. Policija savo ruožtu ryžtingai ėmėsi veiksmų ir nuo pat pradžių deklaravo siekį didinti pareigūnų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas.  

„Policija, išties, juda į priekį, tačiau stringa realus pačių pokyčių įgyvendinimas. Organizuojama daug susitikimų, pasitarimų, posėdžių, tačiau ne visada tai duoda apčiuopiamus rezultatus. Policijos departamento vadovybei ir policijos pareigūnus atstovaujančioms profesinėms sąjungoms ne visada pavyksta rasti bendrą kalbą, pareigūnų tarpe sklando įvairūs gandai.

Dar daugiau, regionuose policijos reformos įgyvendinimo principai suprantami ir vykdomi skirtingai, o tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, pasigendama kontrolės mechanizmo ar vieningų standartų. Ne gana to, daugelis procesų užsitęsia“, - teigia V. Banel.

NPPSS vadovo įsitikinimu, Policijos departamento vadovybė turi suprantamai ir be užuolankų visiems paaiškinti, kodėl vyksta arba jau įvyko tam tikri struktūriniai pokyčiai, kokią naudą tai duos ir kada bei kaip ją pajaus pareigūnai ir visuomenė.

„Tiek pareigūnai, tiek visuomenė turi ne tik suprasti, bet ir palaikyti policijos siekius. Pareigūnams turi būti aišku, kaip matuojami pakitę pareigūnų darbo krūviai, kaip nustatomas pareigūnų skaičius miestuose ir regionuose, kam kada ir kodėl didės atlygis, kaip keisis jų darbo pobūdis.

Tiek policijos vadovybė, tiek aukščiausi šalies vadovai įgyvendinant pokyčius privalo atsižvelgti ir į šiandieninę situaciją visoje Europoje, skirti tarnybos stiprinimui didesnį finansavimą. Dėl kylančių vis naujų iššūkių teisėsaugai ES šalys didina policijos pareigūnų skaičių. Tuo tarpu Lietuvoje norima turėti daugiau pareigūnų gatvėse ir mažiau kabinetuose. Iš bendrų tendencijų matyti, kad pareigūnų skaičius nedidėja. Kyla klausimas, ar tokie sprendimai pamatuoti, ar būsime pajėgūs ne tik sugauti nusikaltėlius, bet ir ištirti nusikaltimus, vykdyti prevencines priemones“, - svarsto NPPSS vadovas.

Daugiau dėmesio turi būti skiriama saugai ir sveikatai, mokymams ir aprūpinimui

NPPSS atstovų teigimu, policijos sistemoje pažanga stringa ir pareigūnų saugos ir sveikatos, pareigūnų mokymų, aprūpinimo srityse.

„Šios sritys, ne ką mažiau nei pareigūnų atlyginimų didinimas, turi tapti prioritetu. Nepaisant to, kad policija pirmoji pasirašė kolektyvinę sutartį, kurioje numatytas saugos ir sveikatos komitetų įsteigimas, apčiuopiamos praktinės veiklos nėra. Skandinavijos, kai kuriose kitose ES valstybėse niekam net nekyla klausimų dėl pareigūnams užtikrinamų maksimalių prevencinių, darbo metu reikalingų ar reabilitacinių priemonių reikalingumo“, - pabrėžia V. Banel.

Pareigūnų atstovų nuomone, pareigūnai privalo būti aprūpinti moderniomis darbo priemonėmis, pritaikytais darbui automobiliais, gebėti atremti šiandieninius teisėsaugai kylančius iššūkius.

„Neužtenka pareigūnų bagažines prikrauti įvairiausių priemonių. Policininkai privalo būti apmokyti, kaip reaguoti tam tikrose situacijose, kaip naudotis turimomis priemonėmis. Jei pareigūnui priskiriamos naujos funkcijos, jis turi būti apmokytas, kaip jas tinkamai vykdyti. Be to, kiekviena nauja funkcija privalo būti padengta realiu finansavimu“, - teigia V. Banel.

NPPSS atstovai akcentuoja, kad pareigūnai neturėtų tapti visų reikalų ir profesijų ekspertais. Kiekvienas policininkas, ugniagesys ar gydytojas dirba savo darbą. Norvegai šioje srityje yra itin išvystę tarpinstitucinį bendradarbiavimą: į kiekvieną įvykį, pagal poreikį, reaguoja kelios skirtingos tarnybos, o po visko vyksta įvykio analizė, diskutuojama, kas buvo padaryta gerai, ką būtina tobulinti.

Susitikimo su Policijos departamento ir Vidaus reikalų ministerijos vadovybe sutarta grįžti prie pokyčių įgyvendinimo, kuris ir kelia didžiausias diskusijas pareigūnų atstovų ir pačių pareigūnų tarpe. Iki rugpjūčio mėn. pabaigos profesinės sąjungos ir Policijos vadovybė pradės derybinę sesiją, kurios metu ieškos geriausių įgyvendinimo sprendimų ir priemonių. Procesą moderuos du Vidaus reikalų ministerijos atstovai, kurie užims derybininkų pozicijas.

Vienas iš geriausių saugos ir sveikatos pavyzdžių, kuriuo turėtų sekti ir Lietuva, - Švedija, kurioje prieš keletą metų lankėsi ir NPPSS atstovai: vizito ataskaita

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?