Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos atstovai susitiko su AAD vadovybe
2022-09-29

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai šią savaitę susitiko ir svarbiausias problemas aptarė su Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovybe.

 

Susitikimo metu buvo kalbama apie energetinių resursų taupymo priemones, tarnybinių uniformų įsigijimą, civilinį draudimą AAD darbuotojams. Diskutuota dėl Valstybės tarnybos įstatymo projekto ir galimo jo neigiamo poveikio valstybės tarnautojams, aptartos rizikos, susijusios su valstybės tarnautojų socialinių garantijų naikinimu bei iš to sekančios pasekmės. 

 

AAD direktorius Giedrius Kadziauskas patikino, kad priimant sprendimus dėl energetinių resursų taupymo plano bus laikomasi visų darbo kodekso bei higienos normų reikalavimų. Taip pat buvo pateikta informacija, kad planuojama atsisakyti perteklinių patalpų. Dėl taupymo priemonių dar nėra galutinai apsispręsta, tačiau AAD darbuotojai apie tai bus informuoti artimiausiu laiku. 

 

AAD vadovybė taip pat informavo profesinės sąjungos atstovus, kad aplinkos ministerija planuoja skirti papildomus trūkstamus asignavimus transporto išlaikymui, komunalinių paslaugų apmokėjimui, trūkstamų uniformų įsigijimui. Sprendžiant AAD 2023 m. darbo užmokesčio fondo ir kitų lėšų poreikį, bus vertinamos papildomos finansavimo galimybės, susijusios su investicijomis į ateitį, kvalifikacijos kėlimą, metodikų tobulinimą, konsultavimą ir tam būtinos įrangos įsigijimą. 

 

Artimiausias laikotarpis numato nemažai iššūkių, susijusių su energetinių bei kitų resursų taupymu, taip pat su planuojamais pokyčiais tiek kontrolės srityje. LAASDPS sieks, kad valstybės tarnautojai būtų apsaugoti nuo nepalankių sprendimų, o našta, atsirandanti dėl resursų taupymo negultų ant valstybės tarnautojų pečių.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?