Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga: VSAT Vilniaus rinktinės vadovams pareigūno saugumas turi tapti prioritetu
2016-06-23

Nusikaltėliai „karaliauja“

Prieš kurį laiką VSAT Vilniaus rinktinės Sargybų skyriaus pareigūnas kreipėsi į rinktinę su tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodė, kad jam konkretus asmuo grasino susidorojimu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu, siūlė nusirengus uniformą išsiaiškinti santykius. Pareigūnas prašė pradėti ikiteisminį tyrimą ir kaltą asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Anot pasieniečio, grasinęs asmuo jam gerai žinomas ir yra pakankamai rimtas nusikaltėlis tame krašte.

VSAT Vilniaus rinktinės ikiteisminio tyrimo skyrius konstatavo, kad, remiantis Vilniaus apskr. VPK Šalčininkų PK duomenimis, forminant eismo įvykį į nurodytą vietą atvyko grupė asmenų, kurie pareigūnų akivaizdoje keikėsi necenzūriniais žodžiais, žodžiu grasino VSAT pareigūnams. Be to, nurodoma, kad atsakomybė asmeniui, kuris grasino nužudyti, taikoma tada, kai buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įgyvendintas. Anot tyrimo, apklausos metu pareigūnas nenurodė, kad šie žodžiai jam sukėlė baimę, jis patyrė didelį psichologinį diskomfortą, nervinę įtampą ir pan. Nenustatyta, kad šiais žodžiais kaltininkas iš tikrųjų siekė įbauginti nukentėjusįjį. „Nukentėjusysis yra pareigūnas, fiziškai ir psichologiškai pasirengęs vykdyti tarnybines pareigas, o ne vidutinio stabilumo ar padidinto jautrumo žmogus“, - teigia nutarimą priėmusi vyresnioji tyrėja I. Arodienė. Dėl šių priežasčių ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas.

Profesinė sąjunga: Statutas suteikė įrankius apginti pareigūnus

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) atstovų įsitikinimu, Vilniaus rinktinė tyrimą nutraukė formaliai, nė neišsiaiškinusi visų aplinkybių ir nesuteikusi jokios realios pagalbos pareigūnui. „Negalime pamiršti to, dėl ko taip ilgai kovojome. Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo naujas Statutas, o su juo – tvarkos aprašas, numatantis pareigūnų, jų šeimos narių ir nuosavybės apsaugą, kai dėl pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai ar turtui. Jame numatyti visi instrumentai, kuriais privaloma naudotis“, - teigia V. Banel.

Profesinės sąjungos nuomone, grasinimų pareigūnui ir panašiais atvejais turi būti ne tik pradedamas ikiteisminis tyrimas, bet ir nedelsiant užtikrinama pareigūno, jei reikia, jo šeimos narių, turto apsauga. LPPPS žiniomis, su nukentėjusiu pasieniečiu nekalbėjo nei tiesioginis vadovas, nei rinktinės vadas, nebuvo pasidomėta, kaip pareigūnas jaučiasi, ar jam nereikia pagalbos.

LPPPS kreipėsi į VSAT vadą R. Požėlą su prašymu užtikrinti nukentėjusio pareigūno saugumą ir užtikrinti realų Statute numatytų nuostatų įgyvendinimą. „Pareigūnas į tarnybą vyksta daugiau nei 50 kilometrų ir niekas nežino, kada, pavyzdžiui, jo automobilis bus taranuotas, ar užpuolimas bus įvykdytas prie namų ar darbo vietos. Mūsų nuomone, į apsaugos užtikrinimas turėtų būti vykdomas institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje. Į šį procesą turėtų būti įtraukti policijos bei kitų institucijų pareigūnai. Minėtas pareigūnas tarnybos metu turi jam išduodamą ginklą. Galbūt galima būtų svarstyti ir apie tarnybinio ginklo išdavimą savigynai“, - teigia V. Banel.

Profesinės sąjungos atstovų nuomone, pareigūno saugumas privalo būti visų sistemoje dirbančių vadovų prioritetu. Nusikaltėliai turi būti sutramdyti, rodomas maksimalus nepakantumas pasipriešinimui pareigūnui, grasinimams, turto niokojimui, „Mes, pasieniečiai, saugodami valstybės sienos neliečiamybę, privalome pasipriešinti nusikaltėliams ir neleisti tokiems įvykiams nutikti ateityje“, - teigia V. Banel.

LPPPS žada ir toliau stebėti, kaip sprendžiasi aprašyto pareigūno problema ir kaip yra įgyvendinamos Statute numatytos nuostatos, kurių nevykdantys asmenys privalo būti sudrausminti.

Kol VSAT išspręs vieningai taikytino teisės aktos problemas, profesinė sąjunga pasamdė pareigūnui advokatą, kuris gins jo interesus. Apie nagrinėjamą atvejį informuosime papildomai, kai turėsime daugiau informacijos apie tolimesnę įvykių eigą.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsaugos, kai dėl pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, tvarko aprašas

LPPP informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?