Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo Vilniaus policijos vadovų pateikti konkrečią informaciją apie vykdomus pokyčius
2016-08-17

Pastaruoju metu VA ITĮPS gauna prieštaringus duomenis apie Vilniaus AVPK rengiamą ir įgyvendinamą tarnybos organizavimo pertvarkymą.

„Neramina tai, kad naikinamos senosios pareigybės ir steigiamos naujos. Deklaruojama, kad visi pareigūnai, norintys tęsti tarnybą, turės tokią galimybę. Keičiantis pareigybių aprašymams didėja reikalavimai, kuriuos atitinka toli gražu ne kiekvienas pareigūnas. Tai kaip toks policininkas, kuris neatitinka jam keliamų reikalavimų, galės tęsti tarnybą“, - retoriškai klausia laikinasis VA ITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Vilniaus AVPK yra pasirašyta įstaigos kolektyvinė sutartis, pagal kurią turi vykti konsultacijos dėl priimamų sprendimų, susijusių su esminėmis darbuotojų teisėmis ir pareigomis, tarnybos organizavimo pakeitimais. VA ITĮPS atstovai pabrėžia, kad pareigybių aprašymai profesinėms sąjungoms buvo pateikti nė nesuorganizavus konsultacijų.

Viena iš vykdomų pertvarkymų paskirčių yra perskirstyti tarnybos krūviai. „Sutinkame, kad krūvius būtina peržiūrėti ir atitinkamai sustiprinti padalinius, kuriuose jie yra nepakeliami. Kad ir kaip būtų, mūsų duomenimis, iki šiol nėra priimto sprendimo, koks krūvis yra normalus, o koks – siekiamybė. Pavyzdžiui, kiek bylų ar nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų vidutiniškai turi nagrinėti vienas pareigūnas, kuriuos teritorinius padalinius reikia sustiprinti“, - pasakoja V. Jagminas.

VA ITĮPS Vilniaus policijos vadovų prašo:

- nurodyti, kiek šiuo metu yra užimtų pareigybių Vilniaus raj., Trakų r. PK ir kituose teritoriniuose PK (iki pertvarkymų esamas pareigūnų skaičius) ir kiek naujų pareigybių bus steigiama reformos metu (kiek pareigūnų dirbs įgyvendinus vykstančius pertvarkymus);

- informuoti, kada Vilniaus apskr. VPK rengiasi pateikti būsimų pareigybių aprašymų projektus ir įvykdyti konsultacijas dėl naujųjų pareigybių aprašymų;

- patikslinti kada bus įteikiami įspėjimo apie panaikintą pareigybę ir būsimą atleidimą lapeliai PK  pareigūnams;

- paaiškinti, kokiu būdu pareigūnai bus perkeliami iš vieno teritorinio policijos komisariato į kitą; iš kokių galimų teritorinių policijos komisariatų pareigūnai galės rinktis; 

- nurodyti, kaip bus skaičiuojamas pareigūnų krūvis, kuo vadovaujantis  bus nusprendžiama kad krūvis yra per didelis ar per žemas, kokios yra ribinės krūvio vertės; nurodyti iki kada planuojama išlyginti krūvius (peržiūrėti pareigūnų skaičių ir nustatyti pakankamą pagal padaliniui tenkantį tarnybos krūvį);

- pateikti informaciją, kokie bus pareiginės algos koeficientai nustatomi naujai steigiamoms pareigybėms; ar šie koeficientai atitiks Vidau tarnybos statuto priede esančius koeficientus?.

Rugpjūčio 18 d. Vilniaus AVPK vadovybė ir darbo grupės nariai lankysis Trakų PK, kur planuoja aptarti VP ir KP veiklos pakeitimo įgyvendinimą. Profesinė sąjunga tikisi, kad susitikimo metu bus atsakyta į visus VA ITĮPS keliamus klausimus.  

Daugiau infomacijos:

 Prieš pasirašydami naują pareigybės aprašymą pasikonsultuokite su profesine sąjunga

 http://www.pareigunai.lt/c-5/p-1842-pries_pasirasydami_nauja_pareigybes_aprasyma_pasikonsultuokite_su_profesine_sajunga

 VA ITĮPS: būkite budrūs – pareigybių aprašymo pakeitimams būtinas pareigūno sutikimas

 

http://www.pareigunai.lt/c-5/p-1922-va_itips_bukite_budrus__pareigybiu_aprasymo_pakeitimams_butinas_pareiguno_sutikimas_Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?