Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga prašo peržiūrėti Viešojo saugumo tarnybos kolektyvinę sutartį
2016-05-11

Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Vidaus tarnybos statuto nuostatos, reguliuojančios 40 valandų darbo savaitės režimą.

Pareigūnai negalės dirbti ilgiau kaip 40 valandų per savaitę. Maksimaliai įskaitant viršvalandžius, kurių negalės būti ne daugiau nie 180 valandų per metus, bus galima dirbti ne daugiau nei 48 valandas per savaitę. Nustatytas funkcijas nepertraukiamai atliekantiems pareigūnams, dirbantiems ne ilgesnėmis kaip 24 valandų trukmės pamainomis, galės būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. Šių pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įskaitant viršvalandžius, neturės viršyti 48 valandų. Tuo tarpu nepertraukiamo poilsio tarp darbo dienų laikas privalės būti ne trumpesnis kaip 24 valandos. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpio trukmė negalės būti ilgesnė negu 4 mėnesiai.

Dėl pasikeitusių nuostatų, anot V. Lamausko, būtina peržiūrėti ir koreguoti kolektyvinę sutartį. Buvo sutarta, kad artimiausiu metu profesinė sąjunga pateiks kolektyvinės sutarties nuostatas, kurias reikėtų koreguoti, bus suorganizuotos konsultacijos ir iki liepos 1 d. įvykdyti reikiami pakeitimai.

VA ITĮPS informacija 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?