Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Policijos departamentas: „ėmėmės saugumo priemonių pareigūnų saugumui užtikrinti“
2016-04-20

Daugiau informacijos apie kreipimąsi: NPPSS aiškinasi, ar užtikrinamas efektyvus pareigūnų saugumas

NPPSS gavo Policijos generalinio komisaro pavaduotojo Donato Malaškevičiaus pasirašytą atsakymą, kuriame teigiama, kad Šiaulių apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu sudaryta komisija atliko nelaimingo atsitikimo (kurio metu Radviliškyje žuvo jauna policijos pareigūnė Ligita Baniulytė.) tyrimą ir tarnybinį patikrinimą. Buvo nustatyta, „kad pareigūnės L. Baniulytės ir jos kolegos patrulio V. Tamuliavičiaus eismo priežiūros vykdymo veiksmai, nustatytomis aplinkybėmis yra sietini su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai“. Anot išvadų, stabdant krovininį automobilį, vairuojamą girto (2,01 prom.) asmens, esant pagrįstiems požymiams, kad vairuotojas yra pažeidęs KET (automobilis akivaizdžiai mėtėsi po važiuojamąją dalį), atsirado ekstremalios aplinkybės, kurios neįprastos normalioms gyvenimo sąlygoms, ir tai pareigūnei kėlė padidintą pavojų ar padidėjusią riziką sveikatai ir/ar gyvybei. Tokiomis aplinkybėmis, anot Policijos departamento, pareigūnas paprastai negali numatyti visų išorinių, nuo jo valios nepriklausančių, veiksnių.

Atsižvelgiant į aukščiau esančias priežastis nagrinėta situacija kvalifikuotina kaip pareigūnės žūtis vykdant tarnybines pareigas, kai tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ir padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ir/ar sveikatai. Taigi, šis įvykis įvyko ne dėl netinkamo teisinio reglamentavimo ar pareigūnės įgūdžių stokos.

„Siekiant sumažinti tokių įvykių tikimybę ateityje, šis skaudus įvykis buvo aktyviai aptariamas policijos įstaigose su statutiniais valstybės tarnautojais tarnybinių mokymų metu, kaip pavyzdys pateikiamas mokant (tiek kursantus, tiek kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojus) stabdyti transporto priemones. Dėstant policijos pareigūnams eismo priežiūros dalyką ir priverstinio transporto priemonių stabdymo taktiką, nuolat analizuojamos praktinės situacijos, mokoma įvertinti galimas grėsmes ir pavojus, susijusius su eismo priežiūros funkcijos vykdymu. 2016 m. Lietuvos policijos mokykloje numatyta organizuoti 13 kvalifikacijos tobulinimo renginių pagal modulį „Priverstinis transporto priemonių stabdymas“ ir apmokyti 208 pareigūnus. Lietuvos policijos mokyklos kursantai, mokydamiesi pagal Policininko mokymo programą, išklauso 80 val. trukmės dalyką „Eismo priežiūra““, - teigiama D. Malaškevičiaus pasirašytame rašte.

Įgyvendinant Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties „Saugos ir sveikatos darbe“ srities nuostatas, Centrinė darbuotojų saugos ir sveikatos komisija 2016 m. numatė identifikuoti pirminės grandies policijos pareigūno (patrulio) darbo vietos rizikos veiksnius ir teikti siūlymus dėl jų mažinimo. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu sudarytoje darbo grupėje, nagrinėjant pareigūnų aprūpinimo būtinomis tarnybinių funkcijų vykdymui priemonėmis klausimą, buvo nuspręsta parengti konkrečios pareigybės standartą, į kurį būtų įtrauktos pareigūnui būtinos kompetencijos, tam reikalingi mokymai, taip pat ir aprūpinimas – ekipuotė, specialiosios priemonės, organizacinė technika ir pan.

Pažymėtina, kad Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pagal kompetenciją nuolat teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo bei taiko priemones, siekiant mažinti neblaivių vairuotojų keliuose skaičių.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?