Pagalba

  

Pagalba
Pokyčiai Vidaus reikalų sistemoje – būtini (II dalis)
2015-09-15

Pokyčiai Vidaus reikalų sistemoje - būtini (I dalis)

Centrinių įstaigų vadovai apie Statuto įgyvendinimą – darbo užmokestis kils

„Turime statutą ir turime įgyvendinti pagrindinį dalyką, ką mes sakėme žmonėms – pakelsime darbo užmokestį. Kol kas neturime galimybės padauginti, taigi turime optimizuotis, mažinti žmonių skaičių. Didinti atlyginimą mes galime keliais būdais: numatyti tvarkoje, kad per metus galėtume padaryti tris neeilinius vertinimus esant reikalui, apmokėti už budėjimą namuose, naktinį darbą, pavojingas darbo sąlygas“, - sakė Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Tuo tarpu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Remigijus Baniulis teigė, kad 2009-2011 kriz4s problema buvo sprendžiama vadovybės, profesinių sąjungų ir pačių darbuotojų sutarimu: nė vienas neprašė kompensacijų nei už pravažiavimą, nei butpinigių, taip buvo sutaupyti keli milijonai. „Sutaupėme ir iš to galėjom normaliai mokėt atlyginimus. Be to kelis paskutinius metus ugniagesiams atlyginimai kilo. Galėčiau pasakyti pasitikėkite mumis, nereikalaukite nuo sausio 1 dienos imtis drastiškų priemonių ir bus viskas tvarkoj – ugniagesiai bus motyvuoti, patenkinti, atlyginimai po 40 valandų įvedimo kils“, - sakė vadovas.

„Džiaugiuosi, kad idėja pokyčiams kilo iš aktyvios bendruomenės dalies. Sukurta darbo grupė paskelbė savo siūlymus, pateikė viešai su galimybe kritikuoti, siūlyti. Esminis pokyčių aspektas – tai bus nukreipta pareigūnų darbo užmokesčiui ir motyvacijai didinti. „Mes nesiekiame taupyti tų sąskaita, kas prasčiausiai uždirba, mes siekiame taupyti iš vidaus. Tai turi būti nuolatinė įstaigos veikimo būsena – ieškoti optimalesnių veikimo būdų, rezervo. Svarbiausia yra skaidrumas, viešumas, bendrystės įtraukimas, nuolatinės investicijos į mikroklimatą“, - įsitikinęs Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Renatas Požėla.

Viešojo saugumo tarnybos vadas vidaus Ričardas Pocius atkreipė dėmesį į tai, kad tarnybos nėra pilnai pasiruošusios atremti grėsmes. Anot jo, technologinis, techninis faktorius nėra pakankamas, todėl reikalingas modernizavimas. Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Paulius Nemira pabrėžė, kad šis departamentas susimažinęsmaksimaliai, todėl optimizavimui, atlyginimų didinimuiresursų kol kas nematoma. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Remeikis taip pat paminėjo, kad optimizavimas tarnyboje vyko prieš keletą metų, o sutaupyti daugiau – nėra galimybės.

Būtina užtikrinti skaidrų karjeros siekimą

Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vedėjas Audrius Kasinskas, pristatęs karjeros galimybių sistemoje tobulinimą akcentavo pareigūnų atrankos į laisvas pareigas problemas. „Manau yra trys esminės bėdos: veiksmingumas – ne visada atrenkamas tinkamiausias kandidatas, skaidrumas – norimo kandidato pasirinkimas bei patikimumas. Komisijos nariai ne visada kompetentingi vertinti, naudoja neaiškią metodiką, pastebima per didelė diskrecija“.

Siekiant išspręsti karjeros sunkumus, darbo grupė siūlę įdiegti kompetencijų vertinimo modelį. Kadangi šis procesas gali ilgai užtrukti, privaloma imtis greitesnių priemonių, tokių kaip skaidrios atrankos vykdymo procedūros tvarkos nustatymas, atsižvelgiant į vėliau įsigaliosiantį modelį. Tam reikia pakeisti atrankos į laisvas pareigas aprašą, surengti mokymus, kuriuose supažindinti personalo valdymo padalinius, komisijų narius, kaip tai veikia ir kodėl to reikia.

Turime išspręsti pareigūnų vertinimo ir patirtos žalos atlyginimo problemas

Giedrius Cininas, Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius, renginio metu kalbėjo apie tai, kad pagrindines skatinimų ir apdovanojimų nuostatas reglamentuoja statutas. Kad ir kaip būtų jis išskyrė kelias problemas, tokias kaip nepakankamas sistemos patikimumas – kartais vertinimas priklauso nuo vadovo nuostatų, skaidrumas, veiksmingumas – nėra vieningos vertinimo metodikos, didelė diskrecija, nepakankamas tikrinamas dėl nepriekaištingos reputacijos prieš priimant į tarnybą.

„Be vertinimo svarbu ir atlyginti patirtą žalą, įvykus nenumatytiems atvejams, tokiems kaip nusikaltėlių kerštas. Šiuo metu neturime galimybių užkardyti žalos atsiradimą. Nors ir atliekami tarnybiniai patikrinimai, labai sunku nustatyti ryšį tarp padarytos žalos ir pareigūnų tarnybos. Tam turėtume sukurti grėsmių įvertinimo mechanizmą: kokios yra grėsmės, kaip mes į jas reaguojame, pavyzdžiui, skiriame fizinę apsaugą, įstatome stebėjimo kameras, apsaugos sistemos ir pan.

Primename, kad susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybė, vidaus reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministerijos vyriausieji patarėjai, vidaus reikalų ministro sudarytų darbo grupių, rengiančių Vidaus tarnybos statutą įgyvendinsiančius teisės aktus, nariai, vidaus reikalų centrinių, specializuotų ir teritorinių įstaigų vadovai. Prieš kurį laiką buvo suformuotos skirtingos darbo grupės, kurios susitikimo metu turėjo pateikti savo siūlymus jiems priskirtose sferose.

Rugsėjo mėn. pabaigoje planuojamas panašaus pobūdžio renginys kartu su pirminės ir vidurinės grandies pareigūnais.

Apie Vidaus tarnybos statutą

2016 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Vidaus tarnybos statutas ir jį lydintys teisės aktai. Naujų teisės aktų įsigaliojimą pareigūnų bendruomenė sieja su tinkamu atlygiu už darbą, aiškia, skaidria vertinimo sistema ir karjera, motyvuojančiomis socialinėmis garantijomis. Visuomenė tikisi kokybiškų viešojo saugumo paslaugų. Iki 2015 m gruodžio 31 d. reikia ne tik parengti net 58 naujus (arba patikslinti galiojančius) teisės aktų projektus, kurie detalizuos Vidaus tarnybos statuto nuostatas, bet ir tinkamai pasirengti šias nuostatas įgyvendinti.

Anot VRM, šiame etape svarbu girdėti dalyvių lūkesčius, susitarti dėl to, kokio pokyčio norime kiekvienoje srityje. Ar esame nusiteikę diegti šiuolaikinius vadybos modelius, diegti į rezultatus orientuotą valdymo kultūrą, efektyviau naudoti išteklius, investuoti į žmones, jų kvalifikaciją, pritraukti juos ir išlaikyti geriausius? Ar galime konsoliduoti funkcijas, spartinti informacinių technologijų diegimą organizacijos valdyme? 

NPPSS informacija