Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Kaip turi būti taikomas pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
2017-03-24

Primename, kad pareigūnų važiavimo asmeniniu transportu išlaidų dydis skaičiuojamas pagal formulę, kuri nurodyta „Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo“ 13 punkte.

 

Naudojant automobilius su dyzeliniais varikliais, hibridinius automobilius, elektromobilius ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas (Aprašo 15 punktas) važiavimo išlaidos mažinamos 35 procentais. Tais atvejais, kai transporto priemonė eksploatuojama mieste, kuriame gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, ir žiemos laikotarpiu (gruodžio–vasario mėn.) (Aprašo 16 punktas), važiavimo išlaidos didinamos po 10 procentų skaičiuojant nuo pagal Aprašo 13 punktą apskaičiuotų važiavimo išlaidų.

 

Tai yra apskaičiuojant važiavimo išlaidas automobilių su dyzeliniais varikliais, hibridinių automobilių, elektromobilių ar vietoj benzino naudojant suskystintas naftos dujas žiemos periodu (gruodžio – vasario mėn.), pradinį (paskaičiuotą pagal Aprašo 13 p.) išlaidų dydį reikėtų mažinti ne 35, o 25 procentais, o jei dar tuo laikotarpiu automobilis vykstant į tarnybos vietą buvo eksploatuojamas mieste, kuriame gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000 - išlaidų dydį reikėtų mažinti tik 15 procentų.

 

VRM išaiškinimas dėl automobilio eksploatavimo didesniame nei 100 000 gyventojų turinčiame mieste

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, jog Apraše nustatyta, kad apskaičiuotos važiavimo išlaidos didinamos 10 procentų transporto priemones eksploatuojant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000. Esminė šios normos nuostata yra transporto priemonės eksploatavimas atitinkamame mieste, nenurodant intensyvumo, t. y. ar visą laiką eksploatuojama atitinkamame mieste, ar tik tam tikrą laiką. VRM minėtame rašte teigiama, kad tuo atveju, jeigu nors dalis maršruto į pareigūno tarnybos vietą ir iš jos yra mieste, kurio gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, važiavimo išlaidos turi būti didinamos 10 procentų skaičiuojant nuo pagal Aprašo 13 punktą apskaičiuotų važiavimo išlaidų.

 

Tuo atveju, kai pareigūno tarnybos vieta arba gyvenamoji vieta nėra mieste, kurio gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100 000, o minėto miesto teritorija į maršrutą įtraukiama tyčia, važiavimo išlaidos neturi būti didinamos.

 

Kilus neaiškumams ar nesutarimams, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nariai gali kreiptis ir gauti konsultacijas el. paštu info@pareigunai.lt arba tel. 8 671 98974.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?