Pagalba
1800
Narių
6
Organizacijų
Pagalba
Pareigūnas laimėjo bylą dėl nelaimingo atsitikimo darbe draudimo išmokos
2016-07-11

Alytaus pataisos namų pareigūnas 2015 metų pradžioje kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Alytaus skyriaus sprendimą pripažinti 2014 m. vasarą tarnyboje įvykusį nelaimingą atsitikimą nedraudiminiu įvykiu. Pareigūnas buvo sužalotas jo tarnybos poilsio metu, sargybos būstinės kiemelyje ant galvos nukritus antro aukšto lango stiklui. Atlikus nelaimingo atsitikimo tyrimą, buvo padaryta išvada, kad šis įvykis nėra susijęs su tarnyba ir įvardinta, kad tai yra nelaimingas atsitikimas tarnyboje. Fondo valdybos Alytaus skyrius nurodė, kad šis pareigūnas nėra apdraustas nelaimingų atsitikimų tarnyboje draudimu ir dėl to jam nepriklauso draudimo išmoka dėl nelaimingo įvykio jo tarnybos metu.

Draudimo valstybės lėšomis išmokų mokėjimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygos (Draudimo sąlygos). Draudimo sąlygose yra numatyta, kad Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ar valstybės įmonių pareigūnai yra draudžiami valstybės lėšomis. Nelaimingų atsitikimų draudimas galioja įvykus sužeidimui ar žuvus su tarnyba susijusiuose įvykiuose: tarnyboje, pakeliui į tarnybą ir iš tarnybos, už tarnybos ribų, jei įvykis yra susijęs su pareigos vykdymu ir mokymų bei pratybų metu. Nelaimingo atsitikimo ryšį su pareigų vykdymu nustato institucija, kurioje pareigūnas eina pareigas, o VSDFV teritorinis skyrius nustato, ar nelaimingas atsitikimas laikomas draudiminiu įvykiu ir apskaičiuoja draudimo sumą. Pareigūnai draudžiami nustatytais laikotarpiais arba nuo jų paskyrimo į pareigas iki atleidimo momento.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų kovo mėnesį įpareigojo Alytaus pataisos namus iš naujo atlikti nelaimingo atsitikimo tyrimą ir balandžio pabaigoje buvo priimta kitokia išvada, kurioje jau teigiama, kad minėtas įvykis yra susijęs su tarnyba. Išnagrinėjęs ginčą dėl draudimo išmokos nemokėjimo teisėtumo, šis teismas nustatė, kad VSDFV Alytaus skyrius neturėjo pagrindo atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

Draudimo sąlygose, reglamentuojančiuose nelaimingų atsitikimų tarnyboje draudimą, numatyta, kad Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pareigūnai, sužeisti einant tarnybines pareigas, turi teisę gauti dviejų rūšių išmokas: kompensacijas arba išmokas dėl nelaimingo atsitikimo. Kompensacijos yra mokamos tokiais atvejais, kai pareigūno sveikata sutrikdoma dėl jų atliekamų tarnybos funkcijų, o atvejais, kai sveikata sužalojama dėl kitokių priežasčių – pavyzdžiui, atsitiktinio pobūdžio aplinkybių, yra mokamos draudimo išmokos.

Šiuo atveju pareigūno sveikata buvo sužalota ne atliekant tarnybos funkcijas, bet dėl atsitiktinio pobūdžio aplinkybių, todėl jam turėjo būti mokama draudimo išmoka. Ginčijamų sprendimų priėmimo metu nei Statute, nei Valstybės tarnybos įstatyme Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams nebuvo numatytos garantijos dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, tačiau jei tai nereglamentuota šiuose įstatymuose, taikomi kiti teisės aktai, šiuo atveju – Draudimo sąlygos. Tuo remdamasis Kauno apygardos administracinis teismas nusprendė, jog Alytaus pareigūno nelaimingas atsitikimas tarnyboje nedraudiminiu įvykiu buvo pripažintas nepagrįstai ir jam turi būti išmokėta draudimo išmoka. 

LR ITĮPS informacija