Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Papildyta VSAT kolektyvinė sutartis: numatytas mokymo išlaidų kompensavimas
2017-08-24

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovybė ir pareigūnus atstovaujančios profesinės sąjungos susitarė dėl VSAT šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo.

 

VSAT vado pavaduotojas Štabo viršininkas, atliekantis tarnybos vado funkcijas Vidas Mačaitis, Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Vladimir Banel ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė pasirašė susitarimą, kuriuo pakeisti keli 2016 m. vasario 23 d. pasirašytos kolektyvinės sutarties punktai.

 

1. 43.1. punktas pakeistas ir išdėstytas taip:

 

„Su darbuotoju sudaroma sutartis dėl jo mokymui, kai mokymas trunka ilgiau kaip 2 mėnesius, ir (ar) sutarties 43 punkte nurodytų darbdavio patirtų išlaidų grąžinimo, jeigu:

 

1)savo noru išeina iš vidaus tarnybos/darbo anksčiau negu po trejų metų nuo mokymų pabaigos;

 

2)dėl tarnybinės/drausminės nuobaudos ar pareigūno vardo pažeminimo atleidžiamas iš vidaus tarnybos/darbo anksčiau negu po trejų metų nuo mokymų pabaigos.

 

Darbuotojui su darbuotojų mokymu susijusios išlaidos grąžinamos proporcingai po mokymų ištarnautam (išdirbtam) laikui”.

 

2. Papildyti sutartį 43.2. punktu ir jį išdėstyti taip:

 

„VSAT aviacijos specialistams darbdavio lėšomis apmokama už valstybės rinkliavas dėl jų funkcijoms atlikti VSAT eksloatuojamais orlaiviais reikalingų licenzijų, pažymėjimų išdavimą, leidimų suteikimą, egzaminų laikymą ir kitų dokumentų, patvirtinančių jų kvalifikacijas, išdavimus, pratęsimus ir atnaujinimus“.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?