Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS strateginėje sesijoje planavo ateities darbus
2022-02-18

Vasario 15 dieną Vilniuje vyko kasmetinė Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSSS) strateginio planavimo sesija. Sesijos, kurią moderavo „Adizes“ instituto Lietuvoje vadovas dr. Virginijus Kundrotas, buvo patvirtintas artimiausių 3 metų NPPSS Strateginis veiklos planas bei jo įgyvendinimo 2022 m. priemonės.

 

Strateginės sesijos metu buvo išskirtos 4 prioritetinės NPPSS veiklos kryptys: (1) Lyderystės ugdymas ir narystės didinimas (organizacinių ir fizinių asmenų), teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams; (2) Pasitikėjimo NPPSS ir organizacijos, kaip galios centro, stiprinimas per vidinę  ir išorinę komunikaciją; (3) NPPSS narių socialinių garantijų ir darbo sąlygų gerinimas ir (4)Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

 

„Visos šiuolaikiškos organizacijos planuoja savo veiklą ir įgyvendina sutartus planus. Strateginio planavimo sesijos jau yra ilgametė NPPSS tradicija, kuri, manau, stipriai prisidėjo prie to, kad NPPSS yra stipri, žinoma ir gerbiama organizacija. Artimiausio laikotarpio darbus susiplanavome ir šį kartą, paskyrėme atskiras sritis kuruosiančius žmones ir jų pavaduotojus. Noriu padėkoti visiems, dalyvavusiems šioje sesijoje, tačiau kartu priminti ir tai, kad planavimas – tik kelio pradžia. Tikiuosi, jog įgyvendinę suplanuotus darbus tapsime dar stipresniu profesinių sąjungų centru. Tai yra svarbu, juk valstybėse, kur yra stiprios profesinės sąjungos, yra ir aukštas pragyvenimo lygis, – sako NPPSS pirmininkas Saulius Džiautas.

 

NPPSS vicepirmininkas Vaidas Laukys teigia, kad strateginis planavimas tampa dar svarbesnis krizių ir įtampos laikotarpiu, kurį dabar išgyvena Lietuva. „Turime pandemiją, grėsmes pasienyje. Tokiu metu privalome dar atsakingiau rūpintis bendruomene, profsąjungų nariais. Viešąjį saugumą užtikrinantys pareigūnai ir patys turi būti saugūs, tinkamai aprūpinti darbui reikalingomis priemonėmis, įranga. Turi būti pasirūpinta jų sveikatingumu, tinkamomis darbo sąlygomis. Turime užtikrinti, kad pareigūnai gautų adekvatų jų rizikingam ir iššūkių pilnam darbui atlyginimą, o auganti infliacija „nesuvalgytų“ augančio finansavimo darbo užmokesčiui. Atsižvelgdami į tai turime planuoti ir mūsų organizacijos veiklą“.

 

Kalbėdamas apie konkrečius artimiausio laikotarpio darbus, S. Džiautas visų pirma pabrėžia veiklos tęstinumą. „Tęsime darbus, susijusius su Vidaus tarnybos statuto, Valstybės tarnybos įstatymo, Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo tobulinimu. Aktyviai dalyvausime derybose dėl 2023 m. Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Ne už kalnų ir pirmieji 2023 m. valstybės biudžeto svarstymai. Kartu dėsime pastangas, kad darbdaviai aprūpintų pareigūnus, valstybės tarnautojus bei darbuotojus inovatyviomis darbo ir saugos priemonėmis, gerėtų socialinių garantijų paketas. Dedu viltis į socialinį dialogą bei Šakinių kolektyvinių sutarčių atnaujinimą, įtraukiant daugiau garantijų bendruomenei. Nepamiršime ir papildomų paslaugų mūsų nariams, tokių kaip gyvybės ir sveikatos draudimas, nuolaidos degalinėse, maitinimo įstaigose, pigesnis mobilusis ryšys. Galiausiai, aktyviai dalyvausime tarptautinėje profsąjungų veikloje.

 

Strateginio planavimo sesijos metu tai pat buvo priimtas sprendimas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir jungtis prie tarptautinės organizacijos EU.POL.

 

„Naudodamasis proga noriu pakviesti vienytis ir darbuotis kartu visas valstybės tarnautojų profesines sąjungas. Juk visi mes kovojame už geresnes darbo sąlygas,  geresnį ir teisingesnį atlygį už darbą. O pareigūnų ir tarnautojų bendruomenes skatinu jungtis prie NPPSS, – sako NPPSS pirmininkas.  

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?