Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS prašo VST atlikti vidinį tyrimą dėl pažeistų asmens teisių  
2020-02-13

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) trečiadienį kreipėsi į Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadą dėl galimo NPPSS nario teisės į privatumą pažeidimo.

 

Savo kreipimesi NPPSS prašo užtikrinti darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir atlikti vidinį tyrimą dėl VST vidaus tarnybos majoro V. P. ir vidaus tarnybos leitenanto T. K. galimai neteisėtų veiksmų vidaus tarnybos vyresniojo puskarininkio T. A. atžvilgiu.

 

Į VST nuspręsta kreiptis po to, kai V. P. ir T. K. 2019 m. lapkričio 22 d. nuvyko į T. A. priklausančią parduotuvę ir nieko nepaaiškinę bei nekreipdami dėmesio į draudžiančius filmuoti ženklus filmavo pareigūną ne tarnybos metu, privačiose patalpose, be išankstinio jo sutikimo, taip galimai peržengdami savo įgaliojimų ribas. Kaip paaiškėjo, vėliau ši filmuota medžiaga be T. A. sutikimo buvo perduota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai.

 

Profesinių sąjungų atstovai atkreipia dėmesį, kad asmens teisė į privataus gyvenimo apsaugą yra fundamentali ir įtvirtinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Be to, Civilinis kodeksas numato, kad privataus gyvenimo pažeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, neteisėtas asmens stebėjimas. Valstybės institucijos turi teisę riboti naudojimąsi šia teise tik įstatymo nustatytais atvejais: nustačius valstybės saugumo, visuomenės apsaugos ar šalies ekonominės gerovės interesą, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, ir neviršijus to, kas būtina šiems tikslams pasiekti. Todėl manoma, kad T. A. atžvilgiu vykdyti veiksmai turėtų būti laikomi pažeidžiantys teisės aktais nustatytą tvarką ir neproporcingi nagrinėjamu atveju.

 

NPPSS primena, kad Vidaus tarnybos statute numatyta, jog pareigūnai, kurie atlikdami pareigas pažeidė įstatymų reikalavimus, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį traukiami tarnybinėn atsakomybėn.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?