Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS pirmininkas S. Džiautas: pareigūnai ir statutinės įstaigos šiemet puikiai susitvarkė su visais iškilusiais iššūkiais
2021-12-28

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Saulius Džiautas sako, jog pareigūnai šiais metais padėjo valstybei atremti du ypač sunkius iššūkius – Covid-19 pandemiją ir nelegalių migrantų antplūdį. Statutinių įstaigų, pareigūnų pasirengimas ir profesionalumus, anot jo, nepraslydo pro akis ir politikams, ėmusiems statutinių įstaigų finansavimą, pareigūnų aprūpinimą darbo ir saugos priemonėmis, jų darbo užmokesčio didinimą vertinti kaip prioritetą.

 

- Kaip pareigūnų bendruomenė vertina 2021 metus? Tai, turbūt, tarnybos prasme buvo įtempti ir sunkūs metai?

 

- Metai buvo sudėtingi, bet, mano manymu, pareigūnai ir statutinės įstaigos puikiai susitvarkė su iškilusiais iššūkiais. Visų pirma, aišku, kalbu apie Covid-19 situaciją, o taip pat ir nelegalių migrantų krizę. Pandemija, karantino reikalavimų įgyvendinimo priežiūra, pagaliau, būtinybė saugotis patiems gerokai padidino pareigūnų darbo krūvius. Tačiau jie dirbo negailėdami savęs, padėjo žmonėms, kartais net nepaisydami visų patiems kylančių pavojų. Didelis ačiū jiems už tai.

 

Migracijos krizė akivaizdžiai parodė, kad skirtingos sistemos ir institucijos, esant būtinybei, geba efektyviai veikti kartu. Sakyčiau, ji suvienijo pareigūnus. Juk prie valstybės sienos su pasieniečiais kartu darbavosi ir policininkai, kariai, viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, ugniagesiai. Situacija parodė, kad Lietuvos pareigūnai ir kariai yra pasirengę spręsti krizes, geba atremti pirmuosius smūgius.

 

Žinoma, problemų išlieka. Tačiau aš džiaugiuosi, kad šios krizės, o taip pat aktyvi pareigūnų bendruomenės, profesinių sąjungų veikla atmerkė akis ir politikams. Jie pagaliau suprato, kad statutinių įstaigų finansavimas ir pareigūnų aprūpinimas darbo ir saugos priemonėmis yra prioritetas. 

 

- Galima suprasti, kad minėtos krizės pakeitė politikų ir visuomenės požiūrį į pareigūnus. Ar tai atsispindėjo konkrečiuose politiniuose sprendimuose?

 

- Ilgą laiką politikai išgirsdavo pareigūnus tik jei mes išeidavome į gatves protestuoti. Prisimenu, pavyzdžiui, basų pareigūnų akciją 2008 metais. Tuomet ji išjudino sistemą ir politikus, o papildomas finansavimas pareigūnų atlyginimams ir motyvacijai buvo skirtas net ir ekonominės krizės metu. Gerai, kad dabar politikai pagaliau realiai vertina situaciją, supranta problemas ir skiria finansus toms problemoms spręsti. Kalbu ir apie pareigūnų motyvavimą, augantį jų darbo užmokestį, o taip pat apie pinigus, pavyzdžiui, sienos apsaugos sistemų, technikos įsigijimui ir sienos techninei priežiūrai, fizinės sienos statybai. 

 

Aišku, kiekvienoje sistemoje išlieka problemų. Pavyzdžiui, būtina kuo skubiau atnaujinti ugniagesių techniką, kuri yra brangi. Tikiuosi, kad ši problema nebus pamiršta. Problema išlieka savivaldybių ugniagesių situacija. Įvertinus Valstybės kontrolės, STT išvadas, būtina sistemos reforma, visų pirma, jos finansavimo modelio pakeitimai. VRM planuoja imtis to nuo 2023 metų, per ateinančius metus viską detaliai aptarus kitomis institucijomis: PAGD, savivaldybėmis, profesinėmis sąjungomis. 

 

Taip pat kol kas nėra patenkinama situacija su valstybinėmis buvusių pareigūnų pensijomis. Apie jų didinimą ir perskaičiavimą prieš pat Kalėdas kalbėjome su Premjere. Gavome patikinimą, kad pareigūnų ir karių pensijų padidinimo klausimas bus prioritetinis 2022 metais.

 

- Kokiais NPPSS ir šakinių organizacijų darbais, nuveiktais 2021 metais, didžiuojatės labiausiai?

 

- Dalyvavome visų svarbiausių sprendimų, susijusių su statutinių įstaigų, pareigūnų bendruomenės veikla, priėmime. Kalbu ir apie pareigūnų motyvacijos priemonių įgyvendinimą, darbo užmokesčio didinimą, bendrą sistemos finansavimą. 

 

Negaliu nepaminėti aktyvaus mūsų dalyvavimo derybose dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Mums pavyko išlaikyti tam tikras garantijas profesinių sąjungų nariams, padidinti visų biudžetinių algų koeficientus, bazinis dydis pakilo 4 eurais. Kitais metais tęsime darbus nacionaliniuose profesinių sąjungų centruose, ir toliau būsime aktyvūs derybose su Vyriausybe dėl 2023 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties. Būtina užtikrinti, kad darbuotojų gerovė būtų dar labiau apsaugota, o jų pajamų augimo „nesuvalgytų“ kylančios kainos ir infliacija. 

 

NPPSS komanda toliau sėkmingai tęsia kartais, galbūt, mažiau matomus, tačiau mūsų nariams labai reikalingus darbus. Kalbu apie teisinę pagalbą, nuolaidų sistemą nariams. Priminsiu, kad NPPSS yra bene vienintelė organizacija Lietuvoje, savo lėšomis apdraudusi narių sveikatą ir gyvybę  išskirtinėmis sąlygomis. Šis draudimas galioja visą parą, darbe ir namuose, Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Jei kalbėti apie šakines organizacijas, džiugina pasieniečių ir ugniagesių darbai. Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga sparčiausiai augina savo narių gretas, vykdo puikų socialinį  dialogą su darbdaviu. Tai mažina NPPSS teisininkų darbo krūvį, o problemos dažniausiai išsprendžiamos derybose – be teismų, ginčų komisijų. Tai didelis pasieniečių profesinės sąjungos lyderių nuopelnas. 

 

Ugniagesiai taip pat sustygavo procesus, nuolatinius kontaktus su darbdaviu, vyksta derybos dėl įvairių pokyčių, finansų paskirstymo. PAGD sistemoje problemų apstu, bet UGPS bendruomenė taip pat sparčiai stiprėja, dalyvauja svarbiausių sprendimų priėmime. Kaip puikų pavyzdį galiu paminėti UGPS VPPI komitetą, aktyviai derinantį pokyčius išskirtinai inspekcijos ir profilaktikos srityje. 

 

- Darbų tikrai daug. O ar jaučiate augantį bendruomenės pasitikėjimas profesinėmis sąjungomis?

 

- Tikrai taip. Galiu tai iliustruoti dviem skaičiais. Visų pirma, per pirmus 11 šių metų mėnesių NPPSS ir šakinės organizacijos pasipildė 555 naujais nariais. Augo beveik visos mūsų organizacijos, o ryškiausiai stiprėjo pasieniečių, policijos darbuotojų, taip pat ugniagesių ir aplinkosaugininkų organizacijos. 

 

Be to, mūsų organizacijos kasmet sulaukia vis daugiau paramos, kurią žmonės, kaip dalį savo sumokėto GPM, gali skirti profesinėms organizacijoms. Šiemet buvome paremti beveik 33 tūkst. eurų suma,  9 tūkst. eurų daugiau nei prieš metus. Už šią paramą esame labai dėkingi pareigūnams ir visiems ją skyrusiems Lietuvos piliečiams.

 

- Kokie svarbiausi darbai, Jūsų nuomone, NPPSS laukia 2022 metais? 

 

- Kai kuriuos iš jų jau paminėjau. Tai pareigūnų valstybinių pensijų didinimas, tolimesnė kova dėl didesnio sistemos finansavimo, aprūpinimo, didesnių pareigūnų atlyginimų, aktyvus dalyvavimas derybose dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties atnaujinimo. 

 

Kitais metais privalome stiprinti NPPSS Viešojo saugumo, policijos darbuotojų šakines organizacijas. Mano darbotvarkėje tai bus vienas iš prioritetinių klausimų. Daug dėmesio skirsime darbdavių kontrolei, tai yra pareigūnų kasmetiniams vertinimams ir jų algų kėlimo kontrolei. Aktyviai dalyvausime VPGT pertvarkos projekto rengime. 

 

Turime nepamiršti šakinių kolektyvinių sutarčių atnaujinimų arba inicijavimo ir pasirašymo tose įstaigose, kur jų nėra. 

 

Galiausiai būsime aktyvūs ir konstruktyvūs Vidaus tarnybos statuto projekto rengime, pateikime, svarstymo ir priėmimo procesuose. Žinoma, nepamiršime ir Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso bei kitų teisės aktų, liečiančių mūsų narius. Žodžiu, darbų ir veiklos mums tikrai netrūks. 

 

O naudodamasis proga labai noriu su šventėmis pasveikinti ne tik visus pareigūnus, bet ir mūsų partnerius, kolegas, bičiulius. Labiausiai kitais metais visiems norėčiau palinkėti vienybės. Juk ten, kur yra stiprios bendruomenės, profesinės sąjungos, - aukštas yra ir žmonių pragyvenimo lygis. Tą rodo Skandinavijos valstybių pavyzdys, į kurį turime lygiuotis ir mes. Turėkime savo vertybes, ginkime jas, tačiau ne tik reikalaukime, bet ir siūlykime, diskutuokime, būkime aktyvūs, kartu ieškokime sprendimų ir juos įgyvendinkime.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?