Pagalba

  

Pagalba
NPPSS pateikė siūlymus valstybinių pensijų reglamentavimui
2015-09-16

-          Pasiūlymai dėl valstybinės pareigūno pensijos (pagrindinio dydžio). Siekiant sumažinti skiriamų pensijų skaičių, būtina padidinti pareigūnų paskatas likti tarnyboje kaip įmanoma ilgiau. Savanoriškas apsisprendimas gali būti skatinamas: mokant didesnį darbo užmokestį (einamuoju periodu) arba už kiekvienus metus, kuriuos jis lieka tarnyboje skirti didesnę valstybinės pensijos dedamąją (šiuo metu už vienerius stažo metus yra skiriamas 1 procentas priskaičiuoto darbo užmokesčio) arba taikyti šių būdų kombinaciją. Pareigūnas, ištarnavęs 25-erius metus turi gauti ne mažiau kaip 60-70 proc. buvusių pajamų dydžio valstybinę pensiją.

-          Dėl valstybinio socialinio draudimo pensijos bazinio dydžio priedo. Valstybinės socialinio draudimo pensijos bazinio dydžio išmokos mokėjimas turėtų būti atsietas nuo to ar pensijos gavėjas dar gauna ir draudžiamųjų pajamų. Tokiu būdu būtų panaikinta paskata slėpti nelegalų darbą. Kita vertus, galima alternatyva ir tuo atveju, jei bus nuspręsta nekeisti bazinės pensijos dydžio priedo mokėjimo reguliavimo. Tokiu atveju būtina siekti, kad šie asmenys turėtų didesnes galimybes įsidarbinti ne statutinėse pareigose, įprastoje darbo rinkoje. Čia yra galimos dvi alternatyvos: viena jų yra galimybių įsidarbinti valstybiniame sektoriuje padidinimas. Kita, ne mažiau svarbi alternatyva yra tai, kad pareigūnas, išeidamas į pensiją gautų galimybę pasinaudoti integracijos į darbo rinką programa ir tokiu būdu būtų padidinta asmens galimybė iš karto įsidarbinti (kartu sutaupoma valstybės lėšų, kurios skiriamos valstybinio bazinio socialinio dydžio išmokoms).

Apibendrinant pateiktą informaciją, konstatuotina, jog siekiant artimiausiu metu stabilizuoti  valstybinių pareigūno pensijų gavėjų skaičių ir sustabdyti (prilėtinti) valstybės išlaidų augimą, būtina imtis keleto priemonių, kurios padėtų pasiekti pokyčių:

1.      Sukurti teisines – finansines paskatas pareigūnams likti tarnyboje (savo apsisprendimu nesinaudoti įgyta teise į valstybinę pensiją).

2.      Pašalinti (revizuoti) teisinius reikalavimus, dėl kurių pareigūnai, net ir norintys likti tarnyboje yra išvaromi iš tarnybos ir jiems skiriama valstybinė pensija.

3.      Numatyti priemones, kurios paskatintų pareigūnų integraciją į darbo rinką, pirmiausia į valstybės tarnybą.

4.      Sumažinti paskatas dirbti nelegaliai;

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus sumažėtų pareigūnų, pasinaudojančių valstybine pensija, taip pat padidėtų socialinio draudimo įmokų surinkimas ir/arba sumažėtų pareigūnų gaunančių valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą.  

NPPSS informacija