Pagalba
1900
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS: pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimai vykdomi netinkamai
2018-04-30

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną dėl Vidaus tarnybos statuto nuostatų, susijusių su vidaus tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimu, probleminių aspektų ir mokymų organizavimo. Anot profesinės sąjungos atstovų, asmenims, tiesiogiai susijusiems su metinių užduočių kūrimu ir vertinimu, turi būti organizuojami specializuoti mokymai.

 

Statute ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėse numatyta, kad tiek pareigūno tiesioginis vadovas, tiek vertinimo komisija, vertindami pareigūno tarnybinę veiklą, remiasi vienodais kriterijais. Taisyklėse nurodoma, kad tarnybinės veiklos įvertinimą lemia iš viso trys tinkamumo einamoms pareigoms kriterijai, penki kvalifikacijos kriterijai bei tiesioginio vadovo nustatyti tarnybinės veiklos rezultatai. Iš esmės, yra nustatyti aiškūs ir konkretūs tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai. Be šių kriterijų, atsižvelgiama į specialius pareigūnų praktinius gebėjimus: bendrojo fizinio pasirengimo atitikties normatyvai bei policijos pareigūnų šaudymo pratimų vertinimas. Taip pat pareigūno įvertinimui daro įtaką vertinamų metų laikotarpyje užtraukta tarnybinė atsakomybė, kuri tiesiogiai susijusi su pareigūno vertinimo kriterijais bei darbo rezultatais.

 

NPPSS pažymi, kad vidaus tarnybos pareigūnas, siekdamas įvertinimo „gerai“ ar „labai gerai“, visų pirma privalo dėti maksimalias pastangas nustatytų metinių užduočių įvykdymui ir/ar jų viršijimui. Galima teigti, kad, tik tinkamai parinkus ir nustačius einamųjų metų užduotis vidaus tarnybos pareigūnams, bus ne tik įmanoma įvertinti, kaip ir kokiu lygiu pastarasis jas įvykdė, bet ir palyginti bendrą vertinamųjų kriterijų pobūdį.

 

„Dar prieš veiklos vertinimo įtraukimą į Statutą akcentavome, kad tiek vadovai, tiek vertinimo komisijos nariai privalo būti tinkamai apmokyti. Mūsų žiniomis, pavieniai mokymai vyko, tačiau akivaizdu, kad to nepakanka. Pasikeitęs pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas ir jo taisyklės galioja daugiau kaip dvejus metus, bet vis dar gausu atvejų, kai vidaus reikalų įstaigų vadovai, tiesioginiai vadovai savaip interpretuoja taisykles, netinkamai formuoja užduotis ir vėliau pagal jas vertina pareigūnų tarnybinę veiklą. Suformuojamos metinės užduotys, kurių neįmanoma pamatuoti, įgyvendinti ar viršyti, pavyzdžiui, „neturėti tarnybinių nuobaudų“, „nepadaryti eismo įvykių“ ir pan. Netinkamas užduočių formulavimas vėliau lemia tiek tiesioginio vadovo, tiek ir vertinimo komisijos neobjektyvumą, galiausiai, ir pareigūno atlyginimo dydį“, - teigia NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

Pastarieji veiksniai lemia vidaus tarnybos pareigūnų skundų tarnybinių ginčų komisijoms ar teismui skundų skaičiaus augimą. Tarnybinės veiklos vertinimo komisijų sprendimai yra peržiūrimi, kas sudaro papildomą administracinę naštą pačioms įstaigoms ir teismams.

 

Anot NPPSS atstovų, esminė taisyklių ir Statuto reikalavimų, susijusių tarnybinės veiklos vertinimu ir užduočių formavimu, nesilaikymo priežastis – nepakankamas vidaus tarnybos įstaigų vadovų, vidaus tarnybos pareigūnų tiesioginių vadovų švietimas ir informavimas. Manytina, kad daugelis aptartų problemų išnyktų, o įstaigos nebūtų apkraunamos papildomu darbu, jei asmenims, tiesiogiai susijusiems su metinių užduočių kūrimu ir vertinimu, būtų organizuojami specializuoti nuolatiniai mokymai. Anot NPPSS, reikalingi profesionalūs lektoriai, kurie apmokytų, kaip formuluoti užduotis ir atlikti vertinimus. 

 

NPPSS ragina Vidaus reikalų ministerijos vadovybę įvertinti kiekvienų metų pradžioje susidarančią situaciją, susijusią su tarnybinės veiklos vertinimu ir užduočių kūrimu ir, parengus metodinę medžiagą, rengti kvalifikacijos kėlimo kursus ar mokymus.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?