Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS domisi, kaip vyksta programos „1000“ įgyvendinimas PAGD
2016-09-08

Nuo ko viskas prasidėjo

Primename, kad pamatas pokyčiams teisėsaugos sistemoje buvo padėtas dar 2015 m. – priėmus Vidaus tarnybos statutą. Vidaus reikalų ministerija priklausantčios tarnybos, būdamos asignavimų valdytojomis, turėjo teisę pasirinkti skirtingus programos „1000“ įgyvendinimo būdus. 

Praėjusių metų pabaigoje Premjeras Algirdas Butkevičius teigė esąs šokiruotas pareigūnų darbo užmokesčio dydžiu ir žadėjo, kad nuo šių metų vidurio žemiausios ir vidurinės grandies pareigūnai uždirbs bent 600-700 eurų per mėnesį. Tokiam darbo užmokesčio augimui yra sukurtos teisinės ir finansinės prielaidos: Statutas ir šiemet, palyginus su 2015 metais, kiek padidėjusį teisėsaugos sistemos finansavimas. 

Birželio pabaigoje vykusiame Vidaus reikalų ministerijos (VRM) posėdyje dėl papildomų asignavimų poreikio 2017 m. buvo aptarta ministerijai pavaldžių įstaigų papildomų lėšų poreikis, jų paskirtis, tikėtini rezultatai. Susitikime dalyvavo VRM, jai pavaldžių įstaigų vadovai ir atstovai bei profesinių sąjungų vadovai. Susitikimo protokolą rasite ČIA

PAGD vadovybė žadėjo, kad nuo liepos 1 d. pradedantis ugniagesys uždirbs 500 eurų, o viduriniosios grandies – iki 650 eurų atskaičius mokesčius. Nuo 2017 m. sausio minimalus pirminės grandies pareigūnų darbo užmokestis bus 550 eurų, o viduriniosios grandies pareigūnų – 750 eurų.

Į profesinės sąjungos pateiktus klausimus atsakė PAGD direktoriaus pavaduotojas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas, vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis.

Kaip ir kurių pareigūnų atlyginimai nuo liepos 1 dienos pasikeitė PAGD?

Kol kas valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai atlyginimų padidėjimo nepajuto. Naujoji Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio redakcija, leidžianti  taikyti suminę darbo laiko apskaitą ir skaičiuoti viršvalandžius pamainomis dirbantiems ir per 40 val. per septynių dienų laikotarpį išdirbusiems pareigūnams, įsigaliojo tik 2016 m. liepos 1 d., todėl šie pareigūnai atlyginimų pakilimą pajus tik apskaitos laikotarpio pabaigoje – po trijų mėnesių. Beje, padidėjo dalies darbuotojų darbo užmokestis dėl pakitusio MMA dydžio.

Kokiais etapais ir kam bus didinamas darbo užmokestis artimiausius kelerius metus?

Pareigūnų darbo užmokesčio didinimas yra numatytas Vidaus tarnybos statute, atlikus pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą. Kasmetinio vertinimo metu vertinami bus visi pareigūnai, atitinkantys Vidaus tarnybos statuto 25 str. reikalavimus. Yra numatyta 402 pareigūnams atlikti neeilinį vertinimą dar šį mėnesį.

Kada ir kokio atlyginimų didėjimo gali tikėtis aukštesnių grandžių (išskyrus pirminę ir aukštesniąją grandis) ugniagesiai?

Nuo 2017 m. sausio 1 d. kils priedai už vidaus tarnybos laipsnius pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams  – vidutiniškai apie 40 eurų „į  rankas“. Taip pat pareigūnams, dirbantiems pamainomis, didėjimas pasijus nuo 2016 m. spalio mėn. (viršvalandžiai).

NPPSS informacija

     

      

       

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?