Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Ministerijos NPPSS pateikė atsakymus dėl valstybinių pensijų indeksavimo
2021-08-12

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) liepos mėn. viduryje kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM), Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) ir Vyriausybę su prašymu sistemiškai peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius valstybines pensijas, rentas, kompensacines išmokas ir pateikė pasiūlymus dėl pareigūnų valstybinių pensijų reglamentavimo pakeitimo. 

 

VRM parengtame atsakyme Susivienijimui teigiama, kad ministerija „pritaria pasiūlymui, kad būtina tobulinti valstybinių pensijų indeksavimo reguliavimą”. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad VRM „jau ne kartą kėlė klausimą dėl būtinybės nustatyti tinkamą pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo mechanizmą. Ypač mažos yra anksčiau paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, kurios, didėjant tarnaujančių pareigūnų darbo užmokesčiui ir visų Lietuvos gyventojų pajamoms, faktiškai nebuvo indeksuojamos ir didinamos (kaip tai buvo daroma, pavyzdžiui, su senatvės pensijomis). Šiuo metu numatytas valstybinių pensijų indeksavimas nėra pakankamas ir neužtikrina anksčiau paskirtų nedidelių pensijų tinkamo indeksavimo, todėl būtina ieškoti šio indeksavimo tobulinimo sprendimų”. Visgi pažymima, kad už šio klausimo sprendimą yra atsakinga SADM, tačiau VRM „numato aktyviai dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atliekant pareigūnų ir karių valstybines pensijas reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą, teikti pasiūlymus rengiant šių teisės aktų pakeitimus ir užtikrinant pareigūnų interesus bei teisėtus lūkesčius, taip pat įvertinant NPPSS rašte teikiamus pasiūlymus”.

 

SADM savo atsakyme teigia, kad nuoseklus valstybinių pensijų sistemos tobulinimas gali būti įgyvendintas tik kompleksiškai sprendžiant valstybinių pensijų sistemos problemas, o darant tai bus įvertinti ir NPPSS pasiūlymai.

 

---

 

DELFI / Domanto Pipo nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?