Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LRT tyrimo pėdsakais (2): LPPS vadovės veiklos tyrimas
2019-06-05

Dar kartą grįžkime prie nesenos LRT Tyrimų skyriaus medžiagos. Pro žurnalistų akis prasprūdo vienas labai įdomus ir svarbus LPPS vadovės Romos Katinienės veiklos epizodas apie šios organizacijos pinigų, suneštų LPPS narių, panaudojimą ir su tuo susijusį Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) vykdytą R. Katinienės veiklos tyrimą (dėl jos galimai padarytos NUSIKALSTAMOS VEIKLOS). 

 

Štai vienas, mūsų nuomone, labai iliustratyvus Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimo epizodas. parodantis, kaip buvo valdoma Policijos profesinė sąjunga:

 

„Tai yra kai R.Katinienė pagal reikalavimą pateikė LPPS sąskaitos išrašą ir jie trise [mintyje turimi trys buvę LPPS tarybos nariai], pradėjo jį labiau nagrinėtis kiek ir už ką buvo mokėta, kai pradėjo klausinėti R.Katinienės „Roma, paaiškink, kur tiek išleista pinigų, kokios čia neaiškios išlaidos?” ir pan., R.Katinienė jiems atsakyti negalėjo, pradėjo besigindama puldinėti juos, kad jie čia be reikalo kišasi į jos darbą, tada norėjo atsiimti paduotą sąskaitos išrašą, bet išrašo jau nedavė. Susirinkimo metu ji [LPPS tarybos narė] žodžiu R.Katinienei pasakiusi, kad jeigu jie negaus prašomų dokumentų, jeigu išlaidos nebus pagrįstos dokumentais, nebus Tarybos sprendimų dėl išlaidų panaudojimo ir apskritai jei nebus išsklaidytos kilusios abejonės dėl neleistino piniginių lėšų panaudojimo ir priimtų galimai tik R.Katinienės vienasmenišku sprendimų priėmimu su piniginių lėšų panaudojimu, jie kreipsis į Generalinę prokuratūrą, tam kad būtų išsiaiškinta tiesa. R.Katinienė į tai jai atkirto "Nebenusišnekėk, ir eik gydytis". 

 

FNTT specialistai, tyrę R. Katinienės, kaip LPPS pirmininkės veiklą, už laikotarpį nuo 2015 m. kovo iki 2018 m. balandžio mėnesių, pateikė išvadą dėl LPPS ūkinės finansinės veiklos ir nurodė, jog Romos Katinienės veiksmuose galimai egzistuoja BK 183 str. 2 d., 184 str. 2 d. numatytų nusikalstamų veikų požymiai. Tai buvo patvirtinta šiais faktais: 

 

- Pagal tyrimui pateiktus sąskaitų išrašus, iš viso per tiriamąjį laikotarpį Roma Katinienė iš LPPS gavo 3 160 eurų pašalpų. Tokia suma užfiksuota ir tyrimui pateiktame registre – LPPS „Pašalpos“; 

 

- Dokumentų, nurodytų banko sąskaitos išrašų mokėjimo paskirtyje, tarp tyrimui pateiktų LPPS dokumentų nėra ir tokie dokumentų duomenys tyrimui pateiktuose apskaitos registruose neužfiksuoti;

 

- Negauti apskaitos registrai, kuriuose užfiksuoti iš LPPS sąskaitos pagal panaudos sutartis pervesti pinigai – 13 500,10 eurų; 

 

- Pagal banko sąskaitos išrašus, kai kurie, pavyzdžiui, kuro kvitai buvo apmokėti du kartus. 

 

Pagal tyrimui pateiktus sąskaitų išrašus, iš viso, tiriamuoju laikotarpiu, R. Katinienei, be pašalpų, LPPS pervedė 58 437,79 eurų. Į šią sumą neįeina ir R. Katinienės už profesinės sąjungos pinigus įsigytas automobilis.

 

Įdomu ir tai, jog pati ponia Katinienė viešai teigė, kad tyrimas buvo atliktas dėl LPPS veiklos, tačiau tai yra netiesa. FNTT nutarime aiškiai įvardijama, kad tyrimas buvo atliekamas dėl LPPS pirmininkės galimai padarytos nusikalstamos veikos. Akivaizdu, kad taip galimai nešvarius savo darbus pirmininkė bandė pridengti skleisdama pramanus apie neva tai puolamą profesinę sąjungą.

 

Vien jau ši ir kitos panašios istorijos (apie kurias vėliau) leidžia mums vertinti LRT tyrimo prieladas, gandus ir hipotezes kaip buitinį susikompromitavusių ir išlikti bet kokia kaina besistengiančių mūsų buvusių kolegų kerštą. Netrukus pateiksime daugiau informacijos ir apie kitus LRT tyrime minimus profesinių sąjungų vadovus.

 

Pabaigai - Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas, pilnas įdomių detalių.

NUTARIMAS

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?