Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LR ITĮPS 2017 m. pradeda su nauja vadovybe [interviu]
2017-01-03

Ilgus metus LR ITĮPS vadovavęs Tomas Vaitkunskas teigia, kad kiekvienai organizacijai ateina laikas atsinaujinti. „Džiaugiuosi, kad profesinei sąjungai vadovaus jau daugiau nei dešimtmetį aktyviai veikiantis profesinės sąjungos narys, sugebėjęs sutelkti daugiau nei 800 pataisos įstaigos pareigūnų. Kęstutis Pauliukas – aktyvus, principingas, puikiai žinantis visus profesinės sąjungos veiklos principus. Neabejoju, kad jis užtikrins organizacijos veiklos tęstinumą ir per trylika metų veiklos profesinėje sąjungoje įgytas žinias pritaikys siekiant užsibrėžtų tikslų“.

Primename, kad Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos nariais gali tapti visi Lietuvos valstybės tarnautojai (įskaitant statutinius) bei valstybės tarnybos įstaigose pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai.

***

Interviu su buvusiu LR ITĮPS pirmininku, dabartiniu LR ITĮPS tarybos nariu Tomu Vaitkunsku aptarėme profesinės sąjungos veiklą nuo jos įsikūrimo, didžiausias pareigūnų problemas ir tikėtinus pokyčius ateityje. 

Kodėl pasikeitė LR ITĮPS vadovybė?

Visų pirma, visus pareigūnus noriu pasveikinti su naujaisiais ir palinkėti ramių metų. Neatsitiktinai ramių, nes pats tokių tikiuosi.

2016-ieji iš tikrųjų buvo įtempti, pareikalavę daug tiek emocinių, tiek fizinių jėgų. Dėl to teko priimti sprendimus, kurie, ko gero, jau seniai brendo. Profesinei sąjungai vadovavau nuo pat jos įkūrimo 2002 metais, tuomet ji dar vadinosi LR tardytojų profesine sąjunga. Per 14 veiklos metų kartu su bendražygiais Vytautu Baku ir Vytautu Lamausku užauginome organizaciją – profesinių sąjungų susivienijimą – vienijantį 4000 narių. „Transparency International“ Lietuvos skyrius, susivienijimą įtraukė į didžiausią įtaką politikams darančiųjų penketuką. Tai ilgų metų darbo rezultatas.

Be kita ko, mes pirmieji, atstovaudami valstybės tarnautojus, sugebėjome įtikinti politikus ir pasiekti kolektyvinius susitarimus, priimti teisės aktus, kurie leido statutinės tarnybos pareigūnų atlyginimų sistemą atsieti nuo politikų atlyginimo ir padaryti ją nepriklausomą nuo visos valstybės tarnybos. Galiu drąsiai teigti, kad pagrindinius tikslus, kuriuos mes sau, kaip vadovai, buvome išsikėlę prieš gerą dešimtmetį, įvykdėme su kaupu. Manau, dabar atėjo laikas užleisti vietą naujai vadovų kartai. .

Kaip vertinate naują profesinės sąjungos vadovą?

LR ITĮPS vairą perėmė žmogus, kuris šios organizacijos nariu yra praktiškai nuo jos įkūrimo. Kęstutis yra vienas iš tų žmonių, kuris sugebėjo į mūsų organizacijos gretas atvesti beveik 1000 narių iš kalėjimų sistemos. Dar daugiau, iš esmės jis atliko tą kasdienį nematomą darbą ir sugebėjo suburti puikią kalėjimų sistemos profesinės sąjungos atstovų komandą, kuriai pavyko pasiekti didelių laimėjimų. Kalėjimų sistemoje buvo pasirašytos šakos ir įstaigų kolektyvinės sutartys, susitarimas su Teisingumo ministerija dėl pareigūnų prarastų pinigų už tarnybines uniformas grąžinimo be teismų, 2014 metais buvo pakelti visų kalėjimų pirminės grandies pareigūnų atlyginimai.

Kęstutis turi puikius organizacinius, derybinius gebėjimus, yra patikimas ir lojalus. Kaip sakoma, su tokiu žmogumi eičiau į žvalgybą nedvejodamas. Manau, kad, turėdamas jau sukurtą stiprią bazę, naudodamasis savo sugebėjimais ir įgauta patirtimi, Kęstutis tikrai sugebės vesti šią organizaciją į priekį.

Kaip manote, kokie turėtų būti profesinės sąjungos siekiai 2017 m.?

Sutikau likti LR ITĮPS valdybos nariu, dalintis savo patirtimi, žiniomis ir padėti naujiems organizacijos vadovams, nes darbų yra, išties, daug. Dabartinės Vyriausybės programoje yra labai daug kalbama apie darbuotojų atstovavimo, socialinio dialogo stiprinimą. Taigi tai puiki proga praplėsti organizacijos narių gretas, o tuo pačiu ir sudaryti geresnes pareigūnų darbo sąlygas, siekti didesnių socialinių garantijų ir pakelti darbuotojų atstovavimą į aukštesnį lygį. Turiu omenyje tokius dalykus kaip nacionalinį susitarimą, profesinės sąjungos nario mokesčio kompensavimą, kaip tai daroma Skandinavijos valstybėse, „Programos 1000" įgyvendinimą. Žinoma, ne mažiau svarbūs ir kiti klausimai: Vidaus tarnybos statutas, Kalėjimų sistemos statutas bei efektyvus jų įgyvendinimas, atrankų proceso skaidrinimas, protegavimo išgyvendinimas, pareigūnų darbo sąlygų gerinimas, didesnis pareigūnų atstovų dalyvavimas sprendžiant įstaigų vidaus klausimus.

Ko palinkėtumėte naujai LR ITĮPS vadovybei?

Naujiems organizacijos vadovams noriu palinkėti tvirtybės, kantrybės ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.

Interviu su LR ITĮPS pirmininku Kęstučius Pauliuku kalbėjomės apie tikslus, profesinės sąjungos darbo organizavimą ir galimus iššūkius. 

Kaip planuojate savo užsibrėžtus tikslus?

Visų pirma, sieksime įtikinti įstaigų vadovybes, politikus, kad Lietuvos pareigūnų darbo užmokestis, darbo sąlygos, mikroklimatas, aprūpinimas neturi ir negali būti prastesnis nei kitų Europos Sąjungos valstybių. Antra, sieksime suvienyti esamus pareigūnus ir spręsti problemas bendrai.

Kaip planuojate organizuoti profesinės sąjungos darbą?

Manau, kad iš esmės daug kas nesikeis. Galbūt tik stengsiuosi profesinės sąjungos narius, kitas profesines sąjungas kuo labiau įtraukti į organizacijos procesus, vykdomas veiklas, raginsi bendrai siekti užsibrėžtų tikslų.  

Kodėl, jūsų nuomone, pareigūnai turėtų burtis į profesinę sąjunga?

Kad ir kaip banaliai tai skambėtų, bet vieno žmogaus balso niekas negirdi ir nenori girdėti. Susibūrusi pareigūnų bendruomenė yra ne tik stipresnė, bet ir gali padaryti daug daugiau – siekti atlyginimų didėjimų, viršvalandžių apmokėjimo, geresnio aprūpinimo, darbo sąlygų.

Kaip iki šiol dalyvavote LR ITĮPS veikloje?

Profesinei sąjungai priklausau jau daugiau nei dešimt metų. Dirbu kalėjimų sistemoje, per tuos metus pavyko atstatyti pareigūnų pasitikėjimą profesinėmis sąjungomis, suvienyti pareigūnus bendriems tikslams. Susibūrė ne tik didelė pareigūnų bendruomenė, bet pavyko vadovus priversti įsiklausyti į tai, ką sako profesinės sąjungos nariai. Ilgą laiką ignoravę pareigūnų problemas dabar vadovai sėda prie bendro stalo ir imasi jų sprendimo.

Kaip manote, kokie didžiausi iššūkiai jūsų laukia?

Manau, didžiausias iššūkis –  galimas įstaigų, vidaus reikalų, teisingumo ministerijų vadovybės ir pačių pareigūnų abejingumas ir nenoras išgirsti. Be kita ko, man teks ir įtikinti ne tik Kalėjimų, bet ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus, vadovus imtis bendrų darbų.

Kaip manote, kokios jūsų stipriosios savybės, kurios padės vadovauti profesinei sąjungai?

Nieko nėra neįmanoma. Kuo man sunkiau, tuo labiau stengiuosi tai pasiekti. Manau, kad tvirtybė, užsispyrimas ir lojalumas man tikrai padės vadovaujant.  

LR ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?