Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
LPPPS strateginio planavimo sesijoje aptarti veiklos rezultatai ir ateities planai
2018-02-21

Praėjusią savaitę vykusioje Lietuvos pasienio pareigūnų  profesinės sąjungos (LPPPS) strateginio planavimo sesijoje apžvelgti 2017 metų veiklos rezultatai bei nustatyti 2018 metų tikslai.

 

LPPPS 2017 m. svarbiausios veiklos ir pasiekimai:

 

1. Praėjusių metų pabaigoje susitikimo su Padvarionių užkardos pareigūnais aptartos tarnybos problemos. Po susitikimo su Padvarionių užkardos pareigūnais, kurie išreiškė susirūpinimą noru paprastinti atostogų suteikimo procedūras, LPPPS kreipėsi į VSAT.  Personalo valdybos direktorius A. Tuzas užtikrino, kad, norint keisti atostogų grafiką, tai padaryti bus galima ir kitąmet: jei kils nenumatytų aplinkybių, į grafikų sudarymą bus žiūrima lanksčiai. Skaityti plačiau >>> 

 

2. VSAT pareigūnas kartu su LPPPS teisininkų pagalba teisme įrodė, kad buvo pažeista jo 2016 m. tarnybinės veiklos vertinimo procedūra. Po teismo sprendimo pareigūno tarnybinė veikla įvertinta „labai gerai“ ir nustatyta didesnė pareiginė alga. VSAT Ignalinos rinktinės pasienietis su skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Ignalinos rinktinės vado sprendimą palikti vertinimo komisijos siūlymą jo tarnybinę veiklą vertinti „labai gerai“, nepaisant ir VSAT Individualių tarnybinių ginčų komisijos siūlymo tokį vertinimą pakeisti. Kartu prašyta įpareigoti rinktinės vadą iš naujo organizuoti pareigūno 2016 m. tarnybinės veiklos vertinimą Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje. Skaityti plačiau >>>

 

3. Lapkričio pabaigoje Lavoriškių užkardos pareigūnai savo problemas raštu išdėstė VSAT vadui ir NPPSS. Anot pareigūnų, svarbu ne tik didinti darbo užmokestį, bet ir užtikrinti tinkamas darbo sąlygas bei sureguliuoti krūvius. Operatyviai suorganizuotas susitikimas, kurio metu R. Požėla užtikrino, kad užkardai bus skirtos papildomos pajėgos. Vasario mėn. kursantams baigus mokslus, dalis pareigūnų bus paskirta būtent į šią užkardą. Reikalui esant, kartu planuojama pasitelkti Vilniaus rinktinės, kitų rinktinių ir užkardų pareigūnus, Šaulių sąjungos ir kitas pajėgas. Skaityti plačiau >>>

 

4. Į Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo komisiją kreipėsi VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Šiaulių užkardos jaunesnysis specialistas. Palaikomas Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) teisininkų, jis prašė peržvelgti bei sumažinti Pakrančių apsaugos rinktinės priskaičiuotą materialinę žalą, gautą už tarnybinio automobilio sugadinimą. Visapusiškai išnagrinėjusi pateiktą medžiagą, apsvarsčiusi pareigūno pateiktus argumentus bei atsižvelgusi į tai, jog pareigūnas augina du mažamečius vaikus, Komisija priėmė sprendimą – baudą, siekusią 3450,25 Eur, sumažino iki 1000 Eur. Skaityti plačiau >>>

 

5. Rugpjūtį papildyta VSAT kolektyvinė sutartis: numatytas mokymo išlaidų kompensavimas. Darbuotojas mokymui skirtas išlaidas privalo kompensuoti, jeigu savo noru išeina iš vidaus tarnybos/darbo anksčiau negu po trejų metų nuo mokymų pabaigos; dėl tarnybinės/drausminės nuobaudos ar pareigūno vardo pažeminimo atleidžiamas iš vidaus tarnybos/darbo anksčiau negu po trejų metų nuo mokymų pabaigos.

VSAT aviacijos specialistams darbdavio lėšomis apmokama už valstybės rinkliavas dėl jų funkcijoms atlikti VSAT eksploatuojamais orlaiviais reikalingų licenzijų, pažymėjimų išdavimą, leidimų suteikimą, egzaminų laikymą ir kitų dokumentų, patvirtinančių jų kvalifikacijas, išdavimus, pratęsimus ir atnaujinimus. Skaityti plačiau >>>

 

6. Rugpjūtį profesinės sąjungos atstovai susitikimo su Barausko užkardos vadovybe aptarė būsimus Vidaus tarnybos statuto pakeitimus ir užkardos pareigūnams aktualius darbo organizavimo klausimus. Užkardos vadovybė pažadėjo bendradarbiauti sprendžiant svarbius pareigūnų tarnybos klausimus. Skaityti plačiau >>>

 

7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos pareigūnas po patikros alkotesteriu buvo nušalintas nuo tarnybos. Pareigūnas su alkotesterio parodymais nesutiko ir su profesinės sąjungos teisininkų pagalba tarnybinio patikrinimo metu pateikė paaiškinimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo. Tarnybinio patikrinimo metu paaiškėjo, kad pažeidimo požymių nėra – į darbą pareigūnas atvyko blaivus, todėl tarnybinio nusižengimo nepadarė. Skaityti plačiau >>>

 

8. Po LPPPS kreipimosi VSAT kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją vadą peržiūrėti atlygintinų mokymosi išlaidų dydžio klausimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu. Savo ruožtu VRM pasiūlė vykdomąją bylą sustabdyti ir kreipėsi į Pasieniečių mokyklos viršininką su prašymu atsižvelgti į ministerijos poziciją ir inicijuoti vykdomosios bylos sustabdymą pareigūno atžvilgiu. Skaityti plačiau >>>

 

9. LPPPS narei, buvusiai VSAT Prevencijos skyriaus pareigūnei, dirbusiai Prevencijos skyriaus nuotolinėje darbo vietoje (Vilniaus rinktinėje), po raštiško kreipimosi išmokėta nepriskaičiuota kelionės išlaidų dalis. Skaityti plačiau >>>

 

10. Profesinė sąjunga kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Renatą Požėlą dėl galimybės peržiūrėti atlygintinų mokymosi išlaidų dydžio klausimą profesinės sąjungos nario atžvilgiu. VSAT kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją su prašymu sudaryti su pareigūnu taikos sutartį ir atsisakyti teismo priteistos sumos, įvykdžius tam tikrus reikalavimus. Skaityti plačiau >>>

 

11. LPPPS tarybos narys A. B., nesutikęs su praėjusių metų tarnybinės veiklos vertinimo rezultatais, kreipėsi į ginčų nagrinėjimo komisiją. Pastaroji įvertinimą nusprendė pakeisti panaikindama įstaigos vertinimo išvadą. Skaityti plačiau >>>

 

Be to, 2017 m. kovo 23 d. vyko susitikimas su VSAT atstovais, kur buvo sutarta dėl 10 proc. kelionių išlaidų priedo skaičiavimo, laimėtos bylo teismuose dėl tarnybinės veiklos vertinimų ir lėšų grąžinimo. Vyko atstovų mokymai atrankų, tarnybinės veiklos vertinimo temomis, profesinės sąjungos atstovai dalyvavo mokymuose „Bendravimas su žiniasklaida“. LPPPS atstovas vyko gerosios patirties pasikeitimo vizito į Olandiją. 

 

Strateginio planavimo sesijoje buvo numatytos pagrindinės šių metų veiklos kryptys:

 

1. LPPPS narystės didinimas ir įvaizdžio stiprinimas.

 

2. LPPPS narių geresnių socialinių garantijų, darbo sąlygų siekimas.

 

3. LPPPS narių ugdymas ir motyvavimas.

 

Kiekvienos iš šių krypčių veiklai vykdyti paskirtas atskiras kuratorius, atsakingas už veiklos vystymą. Tokiu būdu siekiama sukonkretinti vykdomos veiklos organizavimą bei pagerinti rezultatus.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?